Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 10: Oversikt over fordelingen av bifangst gitt i antall individer av hvert taksonomisk gruppe per stasjon i hvert område, Balsfjord, utsiden av Kvaløya og Sørvest-Senja. Hver boks med respektive linjer indikerer henholdsvis median av observasjonene og 25 % og 75 % percentiler, mens linjene er 1.5 interkvartil spennvidde og punkter outlier utenfor den.
Figur file_html_cfc06bbd00479022.png