Gå til hovedinnhold

Figur

Fra rapporten: Krabbespredning i nord
Figur 11: Oversiktskart over temperatur og salinitet målt 10 m over bunnen på alle CTD-stasjoner.
Figur file_html_f5cac90670cb199c.png