Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Antall observerte søppelenheter per km2. Stiplet linje viser grense mellom middels og stor forsøpling som beskrevet av Pham et al (2014).
Fig 1 Generelt mot dyp.jpg