Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Gjennomsnittlig antall observerte enheter av ulike hovedkategorier av søppel per km2 for 100-m dybdeintervaller.
Fig 2 Gjennomsnittlig mot dyp.jpg