Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Antall søppelobservasjoner per km2 i forhold til breddegrad.
Fig 3 Mot nord.jpg