Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Antall observasjoner av fiskerirelatert søppel og alle kategorier søppel per km2 i forhold til avstand til kyst.
Fig 4 Avstand til kyst.jpg