Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Forholdet mellom totallengde (TL) og ryggskjoldlengde (CL) basert på observasjonar frå 21 334 målingar av hummar frå alle område inkludert fredingsområde. Ekstreme verdiar utanfor 99,9 og 0,1 persentilane mellom ryggskjoldlengde og totallengde er fjerna. Den svarte linja er det estimerte lineære forholdet, med R 2 = 0,93. Den oransje og grøne stipla linja er høvesvis dagens minstemål og maksimalmål i TL (250 mm og 320 mm) med korresponderande CL mål. Dei grå prikkane er målte hummar.
Figur file_html_12c4ae261567ef27.png