Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 8   Geografisk utbredelse av postsmolt i 2002 og 2010 der andelen postsmolt som vandrer innenfor HTH-området P2 varierer mellom år. Dato er angitt over kartene og svømmehastigheten var 1.5 kroppslengder i sekundet.  Simulerte individer som har vandret utenfor kartutsnittet den aktuelle dato er ikke presentert i figuren.
Figur file_html_44626361ac599816.png