Gå til hovedinnhold

Figur

Figure 7 Geografisk utbredelse av postsmolt i 2002 og 2011 der andelen postsmolt som vandrer innenfor HTH-områdene varierer mellom år. Dato er angitt over kartene og svømmehastigheten var 1.5 kroppslengder i sekundet.  Simulerte individer som har vandret utenfor kartutsnittet den aktuelle dato er ikke presentert i figuren.
Figur file_html_d6eaaf45f8894e2a.jpg