Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4 Postsmoltfangster (røde sirkler) og pelagiske trålstasjoner uten fangst av postsmolt (svarte prikker) i perioden mai-september utenfor Sørvest-Norge.
Figur file_html_d98f335b6bf51c87.png