Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6 Startposisjonene for post-smolten i simuleringene samt antallet individer som blir initiert i hver lokasjon. De svarte feltene er forslåtte de HTH-områdene P2 – Norskerenna sør, P11-Frøyabanken nord og P5-Trænabanken.
Figur file_html_df5e1ef9a5236173.jpg