Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3 Fordeling av postsmoltfangster i Norskehavet. Fargekodene angir måned for fangst, og størrelse på boblene angir antallet postsmolt fanget. Hentet fra Gilbey et al. (2021). .
Figur file_html_e1fa945e33f85400.jpg