Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5 Postsmoltfangster (røde sirkler) og pelagiske trålstasjoner uten fangst av postsmolt (svarte prikker) i perioden mai-september utenfor Midt-Norge.
Figur file_html_e9488600352d6e81.png