Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Faste kaste-lokaliteter til havert (venstre) og hårfellings-lokaliteter til steinkobbe (høyre) langs Norskekysten. For havert er kun lokaliteter markert, mens for steinkobbe angis estimert størrelse representert av størrelse på symbolene. Dette er et minimums-estimat basert på tellinger under hårfellingen.
Figur file_html_1f664a1a3f2da732.png