Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6: Sporing av 270 havert (øverst til venstre: 1991 to 2016) og 330 steinkobbe (øverst til høyre 2001 to 2016) merket i VK som ble brukt for å generer habitatbrukskartene under. Figur fra Russell et al. 2017.
Figur file_html_da460d6fd6375310.jpg