Gå til hovedinnhold

Figur

Tabell 4.1. Fiskedata og fettsyreprofiler i leveren fra torsk (hunn- og hannfisk) fanget på gytefeltene på Smøla i 2018. Prøvene er klassifisert ut fra deres FATM i leveren i tre grupper: bentisk diett, pelagisk diett og laksefôrdiett.
Tabell 4-1 - Vedlegg.jpg