Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.2. Eggdata fra undersøkelsene i referanseområdene Araneset og Dromnessundet. Data vises for de tre eggtoktene i 2019. Figurene angir mulige torskeegg (1,2-1,6 mm i diameter) og utviklingsstadium av eggene, der Stadium 1 er de yngste eggene.
Figur file_html_4f1e8b9e5e288df.jpg