Gå til hovedinnhold

Figur

Tabell 1.2. Posisjon og bunndyp for valgte eggstasjoner på referanseområdene i Aure. Stasjoner med hydrografiprøve er også angitt.
Figur file_html_61447fc57ee073f4.jpg