Gå til hovedinnhold

Figur

Tabell 1.1. Posisjon og bunndyp for valgte eggstasjoner i hovedundersøkelsesområdet på Smøla. Stasjoner med hydrografiprøve er også angitt.
Figur file_html_9bb1f1bcd944338a.jpg