Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 30. Torsk fra yngelundersøkelsene 2017 gruppert genetisk i tre ulike «clustere» angitt med hver sin farge (blå, rød og gul) for hver av de fem gyteområdene som ble undersøkt. Hver søyle angir en torsk, i alt 217 individer, og innenfor hvert gyteområde er årsyngel (< 20 cm) og eldre torsk (≥ 20 cm) vist hver for seg.
Figur file_html_c8e457c5f37ae939.jpg