Gå til hovedinnhold

Figur

Tabell 4.4. Fiskedata og fettsyreprofiler i gonadene fra torsk (hunn- og hannfisk) fanget på gytefeltene på Smøla i 2019. Prøvene er klassifisert ut fra deres FATM i leveren i tre grupper: bentisk diett, pelagisk diett og laksefôrdiett.
Figur file_html_cf0faf87e1bebb7.jpg