Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.2. Referanseområdene Araneset (øverst) og Åkvika (nederst). Kartet viser Fiskeridirektoratets angivelse av gyteområde (brun skravering) og stasjonsnett for åleruser i 2019 (hvite piler). Alfanumeriske koder angir hvert enkelt rusesett der tall er rusenummer og bokstaver fra A til F angir rekkefølge fra 1 til 5 ganger at en ruse er satt på en posisjon).
Figur file_html_d8da783e59451370.jpg