Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16. Effekter av taretråling på ulik skala. 1) På stor skala (kilometerskala) deles høstefeltene inn skjærgården i lengdeminutter. 2) innenfor hvert høstefelt og -periode slepes trålen over bunnen på 100-meterskala og fjerner de store tarene som danne «trekroner», mens en del av tareskogen står igjen. 3) inne i trålgatene (3 m brede) er nesten alle store planter borte og bare små rekrutter står igjen (foto: Til venstre flyfoto Arne Fenstad/Fiskeribladet, midten: A Follestad, NINA, til høyre: J Thormar, Havforskningsintituttet).
figur 16.PNG