Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 20. Målt biomasse på stasjoner for validering av biomassemodellen samlet i juni 2021 (prikker) i forhold til predikert biomasse fra modellen og der forskjeller i biomasse er vist med farger.
Figur file_html_62f5a304969e0ff3.gif