Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19 . Romlig predikering av biomasse av stortare (kg/m 2 ) i hostfeltene 414E-420A i Vikna. Prediksjoner er basert på GAM modellen som kvantifiserte effekten av dybde, bunnbølgeeksponering og skråning på biomasse av stortare.
l.jpg