Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19. Antall deteksjoner på gardinene i ytre Boknafjord (høyre figur) og i Nedstrandfjorden (venstre figur) for laks som er merket i Vikedalselven. Merk ulik symbolforklaring i figurene. Tomme sirkler indikerer lyttebøyer uten deteksjoner. Tapte lyttebøyer er ikke vist.
Dott Vikedal.png