Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Gjennomsnittlig (fargede søylesegment) og maksimal (hvite søylesegment) kronesjikthøyde av stortarevegetasjon på høstefelt (brune søyler) og referanseområder (grønne søyler) i Møre og Romsdal i 2022. Feltene er listet fra sør (til venstre) mot nord (til høyre).
Figur file_html_8e006ca40c17531d.gif