Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Forholdstall (i prosent) mellom gjennomsnittlig og maksimal kronesjikthøyde av stortare plottet mot hvileperiode for høstefeltlokaliteter (røde symboler) og referanselokaliteter (grønne symboler) i Møre og Romsdal i 2022. Hvileperioden for referanselokalitetene er for presentasjonens skyld her satt til 9 år.
Figur file_html_b450aabcd69e7ccc.gif