Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Maksimal (total søylehøyde) og gjennomsnittlig (fylte søylesegment) kronesjikthøyde av stortarevegetasjon observert i høstefelt (brune søyler) og referansefelt (grønne søyler) i Trøndelag i 2022. Referansefeltene er markert med forkortelsene: Fro (Froan i Frøya), Mel (Melsteinen i Ørland), Sky (Skyttelråsa i Flatanger), Tro (Tronflesa i Nærøysund), Fru (Fruflesa i Nærøysund), Kva (Kvaløy i Nærøysund) og Ste (Steinflesa i Leka). Sorte vertikallinjer markerer grenser mellom kommunegrupper med ulik høstehistorikk. Feltene er listet fra nord mot sør innen hver kommunegruppe.
Figur file_html_b56b5b5beed604aa.gif