Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 20. Gjennomsnittlig årlig tykkelsestilvekst (i form av vekstsoneareal) for ulike aldersgrupper av stortareplanter samlet inn i høstefelt (røde søyler) og referanseområder (grønne søyler) i Møre og Romsdal og Trøndelag i 2022. Nedre grense for 95 % konfidensintervall er tegnet inn.
Figur file_html_b929700f110ba006.gif