Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 22. Gjennomsnittlig registreringsfrekvens av juvenil grønn kråkebolle ( Strongylocentrotus droebachiensis ) i hapteret (festeorganet) til stortareplanter samlet inn på høstefeltlokaliteter (røde søyler) og referanselokaliteter (grønne søyler) i Møre og Romsdal (MR) og Trøndelag (T) i 2022. Prøvetakingslokalitetene er listet fra sør (til venstre) mot nord (til høyre).
Figur file_html_ca3432b376b424bb.gif