Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 21. Gjennomsnittlig tykkelsestilvekst (i form av vekstsoneareal) per år for stortareplanter samlet inn i høstefelt (røde søyler) og referanseområder (grønne søyler) i Møre og Romsdal og Trøndelag i 2022. Nedre grense for 95 % konfidensintervall er tegnet inn.
Figur file_html_d0be6fc2e5803e4b.gif