Go to main content

Annhild Engevik

No image
Head Engineer/ Principal Engineer
Telephone: 46937645
Department: Stasjon Austevoll

Publications

Reports and dissertations

2021

Sluttrapport fra ICOD-prosjektet - Arbeidspakke 2: Egg- og yngelundersøkelser på gyte- og oppvekstområder på Smøla og i Aure i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegg nær lokale gyteområder for kysttorsk

Terje van der Meeren, Sonnich Meier, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Dahle, Ørjan Karlsen, Arved Staby, Hildegunn Mjanger, Annhild Engevik, Katherine Mary Dunlop, Raymond Bannister, Jon Egil Skjæraasen
Is this your profile? Edit your profile (login)