Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

A

Ove Misje Aakre

Fartøyinstrument
41470169

Inger Aakre

Sjømat og ernæring
55238500

Tommy Aasen

F/F G.O. Sars
55238500

Bashir Abdulkader

Næringsstoff laboratorium
96684902

Anne-Catrin Adam

Behov og velferd
99306634

Kari Algrøy

Stasjon Austevoll
55238500

Aasim Ali

Fremmed- og smittestoff
99866245

Maud Alix

Reproduksjon og utviklingsbiologi
94165838

Fernanda Almeida

Reproduksjon og utviklingsbiologi
55238500

Øyvind Angelskår

Norsk marint datasenter
97956918

Pedro Araujo

Fish Nutrition,Requirement and
47645029

Karen Assmann

Oseanografi og klima
45390257

Atabak Mahjour Azad

Sjømat og ernæring
95777253