Go to main content

Emilie Hernes Vereide

Profile image
PhD Student/ Research Fellow/ Research Scholar
Telephone: 55238500
Department: Økosystemakustikk

Curriculum Vitae

Jeg har etter fullførte masterstudier i 2019 flere års erfaring med zooplankton, med en sterk kompetanse innenfor kystøkologi, Arktis og sekundærproduksjon i havet. Jeg har erfaring fra Danmark, Oslo og Svalbard - med kurs og laboratoriearbeid, i tillegg til flere forskningstokt med fokus på zooplankton og arktisk marinbiologi. 

Ved siden av studier har jeg hatt et stort fokus på formidling og kommunikasjon av faget. Gjennom jobb som formidler på Den Blå Planet, foredragsholder på Osloskoler gjennom Klimaetaten i Oslo og formidler ved TV2 Elevkanalen og Aschehoug, har jeg fått en god erfaring i å snakke om komplekse temaer på en enkel og forståelig måte. Jeg har også flere års erfaring med undervisning ved siden av studiene, i både realfag for ungdomsskole- og videregåendeelever, i tillegg til hjelpelærer ved UiO i biologifag. 

Jeg jobber nå i ZoopSeis, og undersøker hvordan seismikk påvirker zooplankton - både letale og subletale effekter. Jeg er interessert i hvordan ulike typer zooplankton blir påvirket, både kortids- og langtidseffekter, og om dette har en innvirkning på økosystemet. Jeg jobber både i felt og på laboratoriet, blant annet ved forskningsstasjonen på Austevoll, og mer eksperimentelt. Jeg skal etter planen fullføre doktorgraden i 2023.
Is this your profile? Edit your profile (login)