Go to main content

Eva Marie Skulstad

No image
Head Engineer/ Principal Engineer
Telephone: 97594367
Department: Bunnfisk

Curriculum Vitae

Jeg har hovedsaklig visualisert forskningsresultat til interne og eksterne prosjekt med bruk av ArcGIS til artikler, rapporter, presentasjoner osv. Det siste året har jeg jobbet med å forbedre metodene til HI for modellering av utbredelseskartene, f. eks ta i bruk andre projeksjoner som vil ha betydning for den visuelle tolkningen av størrelsen på arealet til utbredelsen av marine ressurser. Jeg har vært kursholder for det interne kurset, «Introduksjonskurs i ArcGIS». Jeg har tatt initiativ til at HI følger med på nyeste teknologi og tar i bruk bla ArcGIS Online hvor jeg har opprettet en testversjon. Jeg har vært proaktiv med å installere Office-pakken365 og jeg har jobbet med testing av Excel-filer for importering av koordinater fra den nye Excel til ArcGIS. Jeg har deltatt i arbeidsgruppen for Temadataforum i Norge Digitalt (Handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 2013-2015) og arbeidsgruppen som skal lage en handlingsplan for psykososialt arbeidsmiljø på Norsk Marint Datasenter.
 
Jeg har deltatt på relevante arrangement som «ESRI norsk brukerkonferanse», IMBER-møtet, «Ocean Sustainability under global change», «Johan Hjort symposium», «Programmøte for Nordsjøen og Norskehavet», «Programsamling for Akvakultur», «Seminar for den pelagiske flåten». Jeg har tatt initiativ til å knytte nettverk med ansatte på Fiskeridirektoratet. Jeg har også deltatt på eksterne kurs i ArcGIS Pro og hvordan bygge Geodatabaser som har økt min ArcGIS-kompetanse og jeg har videreført noe av denne kunnskapen til de andre ansatte i arbeidsgruppen på NMD.
 
Jeg har deltatt på de interne kursene, «Grunnkurs og videregående kurs i Excel», «Grunnkurs i PowerPoint», «Kurs i Ergonomi», «Kurs i Presentasjonsteknikk», «Ny i Staten» og «Toktlederkurs». Jeg har vært med i sosial komiteen og har arrangert fjelltur, skitur og julebord for avdelingen.
 
Ellers har jeg deltatt på kurs på fritiden min som har vært arrangert i forbindelse med fagforeningen Tekna; «Bli mer bevisst på hvordan du kommuniserer», «Kommunikasjon og coaching», «Kompetansebevisstgjøring», «Kunnskapsdeling», «CV, søknad og kommunikasjon» og «Intervjuteknikk». Med kunnskapen og erfaringen tillært igjennom kursene hos Tekna har jeg som arbeidstaker en bedre evne til å takle f.eks. konflikter og eventuelle intervjusituasjoner og jeg har fremmet Havforskningsinstituttet som arbeidsplass. Jeg har også tatt Båtførerprøven.
 
Jeg har arrangert «GIS-dagen 2015», «GIS-dagen 2016» og  «GIS-dagen 2018, Bunnfisk» på Havforskningsinstituttet som samlet GIS-brukere på HI og i 2016 også Fiskeridirektoratet med formålet om å dele kunnskap og nettverksbygging.
 
I de siste årene har jeg fått nye arbeidsoppgaver utover mitt fagområde. Jeg har jobbet med BIACS-prosjektet (bioinfromatikk) som dataforvalter hvor jeg har fått opplæring og jobbet med enkel programmering, rydding av filer etc. Fra sommer 2016 har jeg har lært å bruke Lime 4.1 i forbindelse med IMBER-prosjektet hvor jeg har hjulpet til med å flytte informasjon fra en eldre internettside over til en ny internettside og oppdatert daglig med nyheter, møter osv.
 
I høst 2016 hjalp jeg til på første del av Kystressurstoktet som bunnfiskprøvetaker på F/F Johan Hjort og i vinter 2017 hjalp jeg til på Pilotstudie med sei akustikk på F/F Kristine Bonnevie.
 
Fra vinter 2016 har jeg jobbet med det europeiske prosjektet ECOAST og modelleringsverktøyet InVEST.

I november 2017 ble jeg overført til


Vinter 2018, IBTSQ1 tokt, prøvetaker av bunnfisk på F/ G.O. Sars.
Is this your profile? Edit your profile (login)