Go to main content

Maria Jenssen

No image
Head Engineer/ Principal Engineer
Telephone: 90129939
Department: Bentiske ressurser

Publications

Scientific lectures

2015

Bestandsutviklingen til Taskekrabbe

Maria Jenssen, Guldborg Søvik
2014

Taskekrabbens biologi

Maria Jenssen, Guldborg Søvik

Reports and dissertations

2022

Status: Taskekrabbe (Cancer pagurus) i Norge - Tilstand, trender og bestandsvurderingsmetoder

Johanna Bjånes Marcussen, Guldborg Søvik, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann
2022

Taskekrabbetokt: Molde – Frøya 2021 — Havforskningsinstituttets første taskekrabbetokt

Johanna Bjånes Marcussen, Maria Jenssen, Kjell Harald Nedreaas, Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann
2021

Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020

Guldborg Søvik, Padmini Dalpadado, Tone Falkenhaug, Pål Næverlid Sævik, Maria Jenssen, Marita Larsen, Rita Hannisdal, Jon Rønning, Siri Aaserud Olsen, Ole Bent Samuelsen, Ann-Lisbeth Agnalt, Trude Hauge Thangstad, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Bjørn Einar Grøsvik, Siren Hatland, Aina Bruvik, Tore Tjensvoll, Felicia Dawn Couillard, Patrick-Andre Korneliussen
2020

Kunnskapsgrunnlaget for taskekrabbe langs norskekysten

Fabian Zimmermann, Maria Jenssen, Kjell Harald Nedreaas, Guldborg Søvik, Ann Merete Hjelset, Snorre Bakke
2019

Effekter på bunnfauna av nytt fangstredskap for haneskjell - Testing av TauTech's Harvester

Jan Henry Sundet, Maria Jenssen, Mona Maria Fuhrmann, Eivind Oug
2017

Ressursundersøkelse av taskekrabbe langs norskekysten - Rapport fra fangstregistreringer i 2001 - 2015

Guldborg Søvik, Maria Jenssen, Ann Merete Hjelset, Cathinka M. Krogness
Is this your profile? Edit your profile (login)