Go to main content

Merethe Flatseth

expected string or buffer
Telephone: 92881684
Department: Administrerende direktør med stab

Publications

Academic articles

2013

The mind is a brittle object: The abortion law and therapeutic legitimation

Merethe Flatseth, Ole Jacob Madsen
History of the Human Sciences 26 p. 111-127
2010

Abortpolitikkens førende forestillinger om kvinner

Flatseth, Merethe
Tidsskrift for kjønnsforskning p. 92-108
2001

Å bære eller ikke bære - er det spørsmålet? Konstruksjoner av abort, kvinne og foster i tre tidsperioder

Flatseth, Merethe
Tidsskrift for velferdsforskning 1 p. 49-65

Chapters and books

2003

Metaforenes makt

Flatseth, Merethe
Makt - og demokratiutredningen 1998-2003 p. 82-106

Annet tidsskriftbidrag

2003

Språkets makt i abortdebatten

Flatseth, Merethe
Dagbladet p. 36

Mediebidrag

2006

Hva skal fosteret hete?

Flatseth, Merethe
2006

Celler eller barn?

Flatseth, Merethe
2006

Fosteret har gått fra "noe" til "noen"

Flatseth, Merethe
2003

Intervju om metaforer i norsk abortdebatt

Flatseth, Merethe

Reports and papers

2009

Førende forestillinger i fosterpolitikken. En metafor- og diskursanalyse av hvordan kvinne, foster og abort blir konstituert i stortingsdebatter om abort og fosterdiagnostikk

Lars Sætre, Merethe Flatseth
2009

Førende forestillinger i fosterpolitikken : en metafor- og diskursanalyse av hvordan kvinne, foster og abort blir konstituert i stortingsdebatter om abort og fosterdiagnostikk

Flatseth, Merethe
Is this your profile? Edit your profile (login)