Øystein Skaala

Telephone: 47627878
Department: Populasjonsgenetikk

Arbeider med

Miljøeffektar av havbruk; genflyt frå rømt til vill laks, sporing av rømt laks, lakselus
Økosystemet I Hardangerfjorden (EPIGRAPH)
Evaluering av Nasjonale laksefjordar og nasjonale laksevassdrag
Havforskingsinstituttet sin feltstasjon i Hardangerfjorden
Populasjonsgenetikk hos laksefisk
Sjøaure; sjøoverleving, gytebestand, rekruttering

Curriculum Vitae

Dr.scient. frå Institutt for Fiskeri og Marin Biologi, Universitetet i Bergen, 1992.
Tittel på avhandlinga: Genetic variability in brown trout (Salmo trutta L.) and the application of genetic markers in studies on gene flow.

Prosjekter

Is this your profile? Edit your profile (login)