Go to main content

Robert Andrè Johansen

No image
Head Engineer/ Principal Engineer
Telephone: 99344095
Department: Marbank

Curriculum Vitae

Jeg har mange års erfaring med planlegging og gjennomføring av felt og toktarbeid. Dette gjelder både fra tidligere feltarbeid på sjøfugl og gjennom de ti siste femten år på innsamling av invertebrater for Marbank. Store deler av mitt daglige arbeid dreier seg rundt artsbestemmelse av benthos og jeg har i den forbindelse opparbeidet meg en betydelig bred taksonomisk kompetanse på bunndyr generelt. Marbank benytter seg av en database for registrering av innsamlet materiale. Her sitter jeg som deladministrator med ansvar for benthosdelen. Jeg har god kjennskap til makrofotografering og bildebehandling med photoshop.

Publications

Popular science articles

2015

Havet som medisinskap og energireserve

Johansen, Robert A og Gabrielsen, Kjersti Lie
Ottar 304 p. 5
2008

Exoloring the unknown: Collecting Arctic marine organisms in a search for unique, novel compounds

Gabrielsen, Kjersti Lie og Johansen, Robert Andre
MarBEF Newslettter 2008 (8).s 24 - 25. 8 p. 2

Academic articles

Reports and papers

2004

Teinefiske etter reker i Tanafjorden, Finnmark

Johansen, Robert Andre, and Michaela Aschan
Fisken og havet 4 p. 13
Is this your profile? Edit your profile (login)