Go to main content

Stian Stiansen

No image
Senioringeniør
Telephone: 99313336
Department: Stasjon Flødevigen

Publications

Academic articles

2010

Horizontal and

Stiansen S, Fernö A, Furevik D, Jørgensen T and Løkkeborg S
Transactions of the American Fisheries , 139:2 p. 483-490.
2008

Efficiency and catch dynamics of collapsible square and conical crab pots used in the red king crab (Paralithodes camtschaticus) fishery.

Stiansen S, Fernö A, Furevik D, Jørgensen T and Løkkeborg S
Fish. Bull 106 p. 40-46
2003

Unaccounted mortality of red king crab

Godøy H, Furevik DM og Stiansen S
Fish. Res. 64 p. 171-177

Posters

2008

Red King Crab Vertical movements of crabs trapped in the odour plume explain

Stian Stiansen1), Anders Fernö1,2), Dag Furevik1),Terje Jørgensen1),
ICS

Mediebidrag

Chapters and books

2007

Bestandsestimering med kongekrabbeteiner.

Stiansen Stian
Kyst og havbruk 2007. Fisken og havet særnr. 2-2007 p. 60-61

Popular science articles

2007

Adferdsstudier av kongekrabbe. Hvilke teiner fanger mest krabbe, og hvordan finner krabben veien inn?

Stiansen Stian
http://www.imr.no/visste_du/fangstteknologi/ kongekrabbeteine/adferdstudier_kongekrabbe
2007

Drivende andeskjell ved Buagrunn

Karlsen A og Stiansen S
http://www.imr.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2007/mai/drivende_andeskjell_buagrunn

Annet tidsskriftbidrag

2007

Firkantteiner fisker best

Stiansen S
Havforskningsnytt nr. 4 4 p. 1

Reports and papers

2007

Reduksjon i bifangst av kongekrabbe i rognkjeksfisket-Varangerfjorden våren 2007. Atferdstudier og komparative fiskeforsøk med garn

Furevik DM, Saltskår J, Løkkeborg S, Skar Tysseland AB, Stiansen S, Jørgensen T og
Rapport fra Havforskningsinstituttet nr. 9-2007 p. 9
2001

Bifangstsammensetning i ”krepsetrål” i Nordsjøen.

Stiansen S og Lilleng D 2001.
Rapport fra p. 12
Is this your profile? Edit your profile (login)