Go to main content

Tore Johannessen

C%3A%5CUsers%5Ckjersti%5CDesktop%5CTore Johannessen 2
Researcher
Telephone: 47454973
Department: Økosystemprosesser

Publications

Academic lectures

2017

Hovedresultater og konklusjoner fra KINO-prosjektet.

Svein Sundby, Trond Kristiansen, Richard David Marriott Nash, Tore Johannessen, Kjell Gunnar Bakkeplass, Hannes Höffle, Ingegjerd Opstad

Academic articles

2017

Lessons on Marine Protected Area Management in Northern Boreal Regions from the United States and Norway

SF McDermott, Erlend Moksness, Erik Joel Steinar Olsen, Lene Buhl-Mortensen, Esben Moland Olsen, Dvora Hart, Alan C. Haynie, William T. Stockhausen, Paul Spencer, JV Olson, Tore Johannessen, Geir Dahle
Marine Fisheries Review 79 p. 28-79
2017

Lessons on marine protected area management in northern boreal regions from the United States and Norway

Susanne F. McDermott, Lene Buhl-Mortensen, Geir Dahle, Deborah Hart, Alan C. Haynie, Tore Johannessen, Erlend Moksness, Esben Moland Olsen, Erik Joel Steinar Olsen, John V. Olson, Paul D. Spencer, William T. Stockhausen
Marine Fisheries Review 79 p. 28-51
2017

Dynamic Mapping of North Sea Spawning - Report of the KINO Project

Svein Sundby, Trond Kristiansen, Richard David Marriott Nash, Tore Johannessen, Kjell Gunnar Bakkeplass, Hannes Höffle, Ingegjerd Opstad
Fisken og Havet 2017
2016

Eight decades of sampling reveal a contemporary novel fish assemblage in coastal nursery habitats

Caren Barceló, Lorenzo Ciannelli, Esben Moland Olsen, Tore Johannessen, Halvor Knutsen
Global Change Biology 22 p. 1155-1167
2012

Concurrent recruitment failure in gadoids and changes in the plankton community along the Norwegian Skagerrak coast after 2002

Tore Johannessen, Einar Dahl, Tone Falkenhaug, Lars Johan Naustvoll
ICES Journal of Marine Science 69 p. 795-801

Reports and papers

2016

Oppdatert kunnskapsstatus om kystnær torsk i Sør Norge

Asgeir Aglen, Kjell Harald Nedreaas, Even Moland, Halvor Knutsen, Alf Ring Kleiven, Tore Johannessen, Henning Wehde, Terje Jørgensen, Sigurd Heiberg Espeland, Esben Moland Olsen, Jan Atle Knutsen
2013

Fagrapport for tobis (Ammodytidae - kunnskapsoversikt med forslag til tiltak

Odd Aksel Bergstad, Tore Johannessen, Tycho Anker-Nilssen, Robert Barrett
2006

Vegetasjonsendringer på utvalgte strandnotstasjoner i perioden 1989-2005 og sammenheng med variasjoner i forekomster av fisk

Henning Steen, Jakob Gjøsæter, Einar Dahl, Øystein Paulsen, Tore Johannessen, Jan Atle Knutsen
2006

Gjennomgang av historiske strandnotdata. Sammenheng mellom utbredelse av sukkertare og annen makrovegetasjon og forekomst av fisk

Henning Steen, Jakob Gjøsæter, Einar Dahl, Øystein Paulsen, Tore Johannessen, Jan Atle Knutsen

Chapters and books

2014

Growth and Mortality in Settled Atlantic Cod in Relation to Diet—Evidence for a Recruitment Mechanism

Tore Johannessen, Ingrid Synnøve Berthinussen, Jens-Otto Krakstad, Anders Fernø
p. 63-94
2014

FROM AN ANTAGONISTIC TO A SYNERGISTIC PREDATOR PREY PERSPECTIVE Bifurcations in Marine Ecosystems

Tore Johannessen, Tore Johannessen
2014

From an antagonistic to a synergistic predator prey perspective : bifurcations in marine ecosystem

Johannessen, Tore
Is this your profile? Edit your profile (login)