Go to main content

Reports (NIFES)

Result: (85) Showing 1 - 30

Mattilsynets overvåking og kartleggingsprogrammer skjell og andre bløtdyr 2016

15.11.2019
Arne Duinker, Irja Sunde Roiha, Bjørn Tore Lunestad and Monica Sanden (IMR)

Fôrrapport 2016

07.11.2016

Rapport makroalger

30.06.2016

Fôrrapport 2015

13.11.2015