Go to main content

Angelico Madaro

No image
Researcher
Telephone: 94470016
Department: Dyrevelferd

Curriculum Vitae

Jeg fullførte min Bachelor og Master innenfor marinbiologi på Universitetet i Italia, Ancona. I løpet av årene der studerte og lærte jeg om ulike aspekter vedrørende det marine miljøet, spesielt dyrefysiologi og -biodiversitet, interaksjonen mellom organismen og dets naturlige miljø, akvakultur og om miljøpåvirkningen som kommer av den menneskeskapte aktiviteten, inkludert akvakultur.

Da jeg tok min Doktorgrad på Havforskningsinstituttet, hvor jeg var medlem av Dyrevelferdsgruppen, hadde jeg det privilegium å få ta del i CopeWell prosjektet, et prosjekt som er finansiert av EU. Min oppgave var å studere stressreguleringen i atlantisk oppdrettslaks og å teste allostasiskonseptet (stabilitet gjennom endring) som grunnleggende regulerende prosess for å forklare variasjon i stress respons. Eksperimentet testet hvordan kronisk eksponering overfor ulike nivåer av stress, fra mildt til overbelastende, aktiverer ulike komponenter av stressaksen, og hvordan dette påvirker evnen til å håndtere ytterligere akutt stress. Vi fokuserte spesielt på hjernen til laksen.
En annen del av doktorgraden konsentrerte seg om å sammenligne stressresponsen mellom de ulike livsstadiene til laksen (parr og post smolt) og fiskens vurdering av stress etter stressbetinging.
I løpet av doktorgraden lærte jeg å benytte ulike analytiske metodologier for å studere genuttrykk (RNA rensing, cDNA Syntese, qPCR og in situ hybridisering) og hormon gjenkjenning i blod og vann (kortisol, ELISA). På forskningsstasjonen i Matre ble jeg også kjent med funksjonen og bruken av tanksystemene for å kunne sette opp og gjennomføre eksperiment på fisk.
Fra januar 2016 av, da jeg påbegynte min post-doc, har jeg deltatt i et prosjekt som er finansiert av DSM (Frankrike) som tar sikte på å undersøke den biokjemiske mekanismen som er involvert i metabolismen og avsetningen av Astaxanthin i musklene til atlantisk laks. I denne studien forsøker jeg å screene og identifisere mulige gener som kan være involvert i pigmenteringen av musklene ved å benytte både relativ genekspresjon og transkripsjonsstudier. Jeg skal også sammenligne fisk som normalt ikke har en pigmentert muskel, som for eksempel torsk, men laks for å avdekke mekanismene som er involvert i laksepigmenteringen. Nylig har jeg startet med å ultrasentrifugere lakseplasma for å isolere og studere lipoprotein som transporterer astaxanthin i fiskens blod. I tillegg har jeg lært å trekke ut pigment fra plasma og ulike vev i tillegg til å kvantifisere dem ved å benytte HPLC – High Performance Liquid Chromatography.
Undervisningserfaring: Jeg har bidratt til undervisningen av masterkurs på NTNU i Trondheim om
* Stressfysiologi (BI3068, 2017)
* Fish Health and Welfare (BI3069, 2019)

Publications

Academic articles

2024

Blue mussel (Mytilus edulis) silage, a possible low trophic marine protein source for Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Sahar Sartipiyarahmadi, Antony Jesu Prabhu Philip, Aksel N. Forshei, Harald Sveier, Silje Steinsund, Malin Kleppe, Erik Jan Robert Lock, Angelico Madaro, Tom Johnny Hansen, Øivind Strand, Martin Wiech, Jan Vidar Jakobsen, Sofie C. Remø
Aquaculture 587
2024

Comparing physiological responses of acute and chronically stressed diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar)

Angelico Madaro, Floriana Lai, Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Virginie Gelebart, Brynjar Muren, Ivar Rønnestad, Rolf-Erik Olsen, Lars Helge Stien
Aquaculture Reports 36
2023

Growth Performance, Nutrient Digestibility, and Retention in Atlantic Salmon, Salmo salar L., Fed Diets with Fermented Sugar Kelp, Saccharina latissima

Sahar Sartipiyarahmadi, Antony Jesu Prabhu Philip, Harald Sveier, Silje Steinsund, Erik Jan Robert Lock, Angelico Madaro, Tom Johnny Hansen, Martin Wiech, Øivind Strand, Jan Vidar Jakobsen, Marleen E. Van Der Heide, Jan Værum Nørgaard, Sofie C. Remø
Aquaculture Nutrition 2023
2023

The impact of varying EPA:DHA ratio on Atlantic salmon health and welfare

Ester Santigosa, Rolf-Erik Olsen, Angelico Madaro, Liv Ingeborg Rosvoll Søfteland, Ian Carr
Aquaculture 576
2023

The impact of varying EPA: DHA ratio on Atlantic salmon health and welfare

Ester Santigosa, Rolf Erik Olsen, Angelico Madaro, Liv Søfteland, Ian Carr
Aquaculture 576
2023

Acute stress response on Atlantic salmon: a time-course study of the effects on plasma metabolites, mucus cortisol levels, and head kidney transcriptome profile

Angelico Madaro, Jonatan Nilsson, Paul Whatmore, HyeongJin Roh, Søren Grove, Lars H Stien, Rolf Erik Olsen
Fish Physiology and Biochemistry 49 p. 97–116
2023

Comparison of non-medicinal delousing strategies for parasite (Lepeophtheirus salmonis) removal efficacy and welfare impact on Atlantic salmon (Salmo salar) hosts

Cameron Thompson, Angelico Madaro, Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Frode Oppedal, Øyvind Øverli, Wayne J. Korzan, Samantha Bui
Aquaculture International
2023

Algal oil gives control of long-chain omega-3 levels in full-cycle production of Atlantic salmon, without detriment to zootechnical performance and sensory characteristics

Ester Santigosa, Rolf-Erik Olsen, Angelico Madaro, Viviane Verlhac Trichet, Ian Carr
Journal of the World Aquaculture Society
2022

Warm water treatment increased mortality risk in salmon

Samantha Bui, Angelico Madaro, Jonatan Nilsson, Per Gunnar Fjelldal, Martin Haugmo Iversen, Monica Fengsrud Brinchmann, Birger Venås, Merete Bjørgan Schrøder, Lars Helge Stien
Veterinary and Animal Science 17
2022

Intestinal health in Atlantic salmon post-smolt (Salmo salar) when fed low- and high HUFA diets

Signe Dille Løvmo, Henrik Sundh, Paul Whatmore, Malene Fosse Nordvi, Trygve Sigholt, Angelico Madaro, Tora Bardal, Rolf Erik Olsen
Aquaculture 557
2022

Increasing Dip Net Mesh Size Results in More Fin Splits in Post-Smolt Atlantic Salmon (Salmo salar)

Lene Moltumyr, Lars Helge Stien, Angelico Madaro, Jonatan Nilsson
Journal of Applied Animal Welfare Science
2022

Acute stress response on Atlantic salmon: a time-course study of the effects on plasma metabolites, mucus cortisol levels, and head kidney transcriptome profile

Angelico Madaro, Jonatan Nilsson, Paul Whatmore, HyeongJin Roh, Søren Grove, Lars Helge Stien, Rolf Erik Olsen
2022

Long-term welfare effects of repeated warm water treatments on Atlantic salmon (Salmo salar)

Lene Moltumyr, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Tore Seternes, Fredrik Agerup Winger, Ivar Rønnestad and Lars Helge Stien
Aquaculture Volume 548, Part 2, p. 737670
2022

Warm water treatment increased mortality risk in salmon

Samantha Bui, Angelico Madaro, Jonatan Nilsson, Per Gunnar Fjelldal, Martin Haugmo Iversen, Monica Fengsrud Brinchman, Birger Venås, Merete Bjørgan Schrøder, Lars Helge Stien
Veterinary and animal science 17 p. 100265
2022

Intestinal health in Atlantic salmon post-smolt (Salmo salar) when fed low-and high HUFA diets

Signe Dille Løvmo, Henrik Sundh, Paul Whatmore, Malene Fosse Nordvi, Trygve Sigholt, Angelico Madaro, Tora Bardal, Rolf Erik Olsen
Aquaculture 557 p. 738318
2022

Triploidy leads to a mismatch of smoltification biomarkers in the gill and differences in the optimal salinity for post-smolt growth in Atlantic salmon

Raneeshade Fonseka , Per Gunnar Fjelldal, FlorianSambraus, Tom OleNilsen, Sofie C.Remø, Lars H.Stien, Helena C.Reinardy, Angelico Madaro, Tom J.Hansen, Thomas W.K.Fraserb
Aquaculture 546 p. 737350
2021

Long-term welfare effects of repeated warm water treatments on Atlantic salmon (Salmo salar)

Lene Moltumyr, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Tore Seternes, Fredrik Agerup Winger, Ivar Rønnestad, Lars Helge Stien
Aquaculture 548
2021

A comparison of triploid and diploid Atlantic salmon (Salmo salar) performance and welfare under commercial farming conditions in Norway

Angelico Madaro, Sissel Kjøglum, Tom Johnny Hansen, Per Gunnar Fjelldal, Lars Helge Stien
Journal of Applied Aquaculture
2021

Triploidy leads to a mismatch of smoltification biomarkers in the gill and differences in the optimal salinity for post-smolt growth in Atlantic salmon

Raneesha de Fonseka, Per Gunnar Fjelldal, Florian Sambraus, Tom Ole Nilsen, Sofie C. Remø, Lars Helge Stien, Helena Reinardy, Angelico Madaro, Tom Johnny Hansen, Thomas Fraser
Aquaculture 546
2021

A comparison of triploid and diploid Atlantic salmon (Salmo salar) performance and welfare under commercial farming conditions in Norway

Angelico Madaro, Sissel Kjøglum, Tom Hansen, Per Gunnar Fjelldal, Lars H Stien
Journal of Applied Aquaculture
2021

Molecular Mechanism Involved in Carotenoid Metabolism in Post-Smolt Atlantic Salmon: Astaxanthin Metabolism During Flesh Pigmentation and Its Antioxidant Properties

Jerome Schmeisser, Viviane Verlac-Trichet, Angelico Madaro, Santosh P. Lall, Ole Torrissen, Rolf Erik Olsen
Marine Biotechnology 23 p. 653-670
2021

Effect of Atlantic salmon (Salmo salar) fed low- and high HUFA dies on growth and midgut intestinal health. Aquaculture

Signe Dille Løvmo, Paul Whatmore, Henrik Sundh, Trygve Sigholt, Angelico Madaro, Tora Bardal, Rolf Erik Olsen
Aquaculture 539
2020

Skeletal deformities in wild and farmed cleaner fish species used in Atlantic salmon Salmo salar aquaculture

Per Gunnar Fjelldal, Angelico Madaro, Malthe Hvas, Lars Helge Stien, Frode Oppedal, Thomas Fraser
Journal of Fish Biology p. 1-10
2020

Mid and hindgut transcriptome profiling analysis of Atlantic salmon (Salmon salar) under unpredictable chronic stress

Signe Dille Løvmo, Angelico Madaro, Paul Whatmore, Tora Bardal, Mari-Ann Østensen, Simen Rød Sandve, Rolf Erik Olsen
Royal Society Open Science 7 p. 1-16
2020

Red and white chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha): Differences in the transcriptome profile of muscle, liver, and pylorus

Angelico Madaro, Ole Torrissen, Paul Whatmore, Santosh P. Lall, Jerome Schmeisser, Viviane Verlhac Trichet, Rolf Erik Olsen
Marine Biotechnology 22 p. 581-593
2020

Cleaner fish growth, welfare and survival in Atlantic salmon sea cages during an autumn-winter production

Lena Geitung, Daniel William Wright, Frode Oppedal, Lars Helge Stien, Tone Vågseth, Angelico Madaro
Aquaculture 528 p. 1-10
2019

Thermal injuries in Atlantic salmon in a pilot Laboratory trial

Kristine Gismervik, Siri Kristine Gåsnes, Jinni Gu, Lars Helge Stien, Angelico Madaro, Jonatan Nilsson
Veterinary and Animal Science 8 p. 1-8
2019

Sudden exposure to warm water causes instant behavioural responses indicative of nociception or pain in Atlantic salmon

Jonatan Nilsson, Lene Moltumyr, Angelico Madaro, Tore S Kristiansen, Siri Kristine Gåsnes, Cecilie Marie Mejdell, Kristine Gismervik, Lars Helge Stien
Veterinary and Animal Science 8 p. 1-8
2019

CRISPR/Cas9-mediated editing of Δ5 and Δ6 desaturases impairs Δ8-desaturation and docosahexaenoic acid synthesis in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Alex Kojo Datsomor, Rolf Erik Olsen, Nikola Zic, Angelico Madaro, Atle M. Bones, Rolf Brudvik Edvardsen, Anna Wargelius, Per Winge
Scientific Reports 9 p. 1-13
2018

Impact of dietary carbohydrate/protein ratio on hepatic metabolism in land-locked Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Mónica B. Betancor, Rolf Erik Olsen, Lucie Marandel, Ole Fredrik Skulstad, Angelico Madaro, Douglas R. Tocher, Stephane Panserat
Frontiers in Physiology 9 p. 1-12
2018

Effects of acclimation temperature on cortisol and oxygen consumption in Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolt exposed to acute stress

Angelico Madaro, Ole Folkedal, Silvia Maiolo, Marsela Alvanopoulou, Rolf Erik Olsen
Aquaculture 497 p. 331-335
2018

Dietary carbohydrates in land-locked Atlantic salmon (Salmo salar L.): impact on hepatic metabolism

Monica Betancor, Rolf Erik Olsen, Lucie Marandel, Ole Frederik Skulstad, Angelico Madaro, Douglas R Tocher, and Stephane Panserat
Frontiers in Physiology, Aquatic Physiology 9:1751
2017

Uncontrollable chronic stress reduces growth disparities in farmed Atlantic salmon

Marco Antonio Vindas, Angelico Madaro, Thomas Fraser, Erik Höglund, Rolf Erik Olsen, Tore S Kristiansen, Øyvind Øverli
Physiology and Behavior 179 p. 246-252
2016

Coping with a changing environment: the effects of early life stress

Marco A. Vindas, Angelico Madaro, Thomas W.K. Fraser, Erik Höglund, Rolf E. Olsen, Øyvind Øverli, Tore S Kristiansen
Royal Society Open Science 3:160382
2016

A comparative study of the response to repeated chasing stress in Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr and post-smolts

Angelico Madaro, Rolf Erik Olsen, Tore S Kristiansen, Lars O.E. Ebbesson, Gert Flik, Marnix Gorissen
Comparative Biochemistry and Physiology A 192 p. 7-16
2016

Effect of predictability on the stress response to chasing in Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr

Angelico Madaro, Anders Fernø, Tore S Kristiansen, Rolf Erik Olsen, Marnix Gorissen, Gert Flik, Jonatan Nilsson
Physiology and Behavior 153 p. 1-6
2015

Stress in Atlantic salmon: Response to unpredictable chronic stress

Angelico Madaro, Rolf Erik Olsen, Tore S Kristiansen, Lars O.E. Ebbesson, Tom Ole Nilsen, Gert Flik, Marnix Gorissen
Journal of Experimental Biology 218 p. 2538-2550

Scientific lectures

2023

Velferdseffekter av skjelltap

Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Ewa Harasimczuk, Kristine Gismervik, Gerrit Timmerhaus, Hogne Bleie, Angelico Madaro
2023

Trenging- når er nok nok?-trengeskala og velferdsindikasjoner

Jonatan Nilsson, Lars Helge Stien, Christopher Noble, David Izquierdo-Gomez, Elisabeth Ytteborg, Angelico Madaro
2023

Effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling med ulik delta T

Martin Haugmo Iversen, Tore Seternes, Samantha Bui, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Deepti Manjari Patel, Monica Fengsrud Brinchmann, Lars Helge Stien
2022

Exploring the potential in using locally sourced low-trophic resources in fish feed

Sahar Sartipiyarahmadi, Antony Jesu Prabhu Philip, Harald Sveier, Erik Jan Robert Lock, Angelico Madaro, Tom Johnny Hansen, Martin Wiech, Øivind Strand, G. Vik, Sofie C. Remø
2022

Effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling med ulik dt

Lars Helge Stien, Tore Seternes, Samantha Bui, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Deepti Manjari Patel, John Björn Sällebrant, Martin Haugmo Iversen
2022

Effekt på dyrevelferd av gjentatt termisk behandling med ulik dt

Lars Helge Stien, Tore Seternes, Samantha Bui, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Deepti Manjari Patel, John Björn Sällebrant, Martin Haugmo Iversen
2019

Does sudden exposure to warm water cause pain in Atlantic salmon?

Jonatan Nilsson, Lene Moltumyr, Angelico Madaro, Tore S Kristiansen, Siri G Gåsnes, Kristine Gismervik, Cecilie Marie Mejdell, Lars Helge Stien
2018

Er varmt vann smertefullt for fisken?

Siri Kristine Gåsnes, Kristine Gismervik, Lars Helge Stien, Jonatan Nilsson, Lene Moltumyr, Anne Gerd Gjevre, Cecilie Marie Mejdell, Brit Tørud, Angelico Madaro

Poster

2023

A comparative study of the physiological responses of acute and chronically stressed diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar).

Angelico Madaro, Floriana Lai, Per Gunnar Fjelldal, Tom HANSEN, Virginie Gelebart, Ivar Rønnestad, R.E. Olsen, Lars Helge Stien

Reports and dissertations

2023

Delousing Efficacy and Physiological Impacts on Atlantic Salmon of Freshwater and Hyposaline Bath Treatments

Cameron Thompson, Angelico Madaro, Frode Oppedal, Lars Helge Stien, Samantha Bui
2022

Effekt på dyrevelferd av gjentatte termiske behandlinger med ulik Δt, ulik utgangstemperatur og ulik behandlingstemperatur

Lars Helge Stien, Samantha Bui, Jonatan Nilsson, Angelico Madaro, Per Gunnar Fjelldal, Merete Bjørgan Schrøder, Birger Venås, Malin Johansen, Tore Seternes, Caroline Piercey Åkesson, Helene Wisløff, Monica Fengsrud Brinchmann, Deepti Manjari Patel, Martin Haugmo Iversen
2015

Stress regulation in farmed Atlantic salmon

Angelico Madaro, Rolf Erik Olsen
Is this your profile? Edit your profile (login)