Gå til hovedinnhold

Angelico Madaro

No image
Forsker
Telefon: 94470016
Avdeling: Dyrevelferd

Curriculum Vitae

Jeg fullførte min Bachelor og Master innenfor marinbiologi på Universitetet i Italia, Ancona. I løpet av årene der studerte og lærte jeg om ulike aspekter vedrørende det marine miljøet, spesielt dyrefysiologi og -biodiversitet, interaksjonen mellom organismen og dets naturlige miljø, akvakultur og om miljøpåvirkningen som kommer av den menneskeskapte aktiviteten, inkludert akvakultur.

Da jeg tok min Doktorgrad på Havforskningsinstituttet, hvor jeg var medlem av Dyrevelferdsgruppen, hadde jeg det privilegium å få ta del i CopeWell prosjektet, et prosjekt som er finansiert av EU. Min oppgave var å studere stressreguleringen i atlantisk oppdrettslaks og å teste allostasiskonseptet (stabilitet gjennom endring) som grunnleggende regulerende prosess for å forklare variasjon i stress respons. Eksperimentet testet hvordan kronisk eksponering overfor ulike nivåer av stress, fra mildt til overbelastende, aktiverer ulike komponenter av stressaksen, og hvordan dette påvirker evnen til å håndtere ytterligere akutt stress. Vi fokuserte spesielt på hjernen til laksen.
En annen del av doktorgraden konsentrerte seg om å sammenligne stressresponsen mellom de ulike livsstadiene til laksen (parr og post smolt) og fiskens vurdering av stress etter stressbetinging.
I løpet av doktorgraden lærte jeg å benytte ulike analytiske metodologier for å studere genuttrykk (RNA rensing, cDNA Syntese, qPCR og in situ hybridisering) og hormon gjenkjenning i blod og vann (kortisol, ELISA). På forskningsstasjonen i Matre ble jeg også kjent med funksjonen og bruken av tanksystemene for å kunne sette opp og gjennomføre eksperiment på fisk.
Fra januar 2016 av, da jeg påbegynte min post-doc, har jeg deltatt i et prosjekt som er finansiert av DSM (Frankrike) som tar sikte på å undersøke den biokjemiske mekanismen som er involvert i metabolismen og avsetningen av Astaxanthin i musklene til atlantisk laks. I denne studien forsøker jeg å screene og identifisere mulige gener som kan være involvert i pigmenteringen av musklene ved å benytte både relativ genekspresjon og transkripsjonsstudier. Jeg skal også sammenligne fisk som normalt ikke har en pigmentert muskel, som for eksempel torsk, men laks for å avdekke mekanismene som er involvert i laksepigmenteringen. Nylig har jeg startet med å ultrasentrifugere lakseplasma for å isolere og studere lipoprotein som transporterer astaxanthin i fiskens blod. I tillegg har jeg lært å trekke ut pigment fra plasma og ulike vev i tillegg til å kvantifisere dem ved å benytte HPLC – High Performance Liquid Chromatography.
Undervisningserfaring: Jeg har bidratt til undervisningen av masterkurs på NTNU i Trondheim om
  • Stressfysiologi (BI3068, 2017)
  • Fish Health and Welfare (BI3069, 2019)

Publikasjoner

Faglige foredrag

2019

Does sudden exposure to warm water cause pain in Atlantic salmon?

Jonatan Nilsson, Lene Moltumyr, Angelico Madaro, Tore S Kristiansen, Siri G Gåsnes, Kristine Gismervik, Cecilie Marie Mejdell, Lars Helge Stien
2019

Does sudden exposure to warm water cause pain in Atlantic salmon?

Jonatan Nilsson, Lene Moltumyr, Angelico Madaro, Tore S Kristiansen, Siri Kristine Gåsnes, Cecilie Marie Mejdell, Kristine Gismervik, Lars Helge Stien
2018

Er varmt vann smertefullt for fisken?

Siri Kristine Gåsnes, Kristine Gismervik, Lars Helge Stien, Jonatan Nilsson, Lene Moltumyr, Anne Gerd Gjevre, Cecilie Marie Mejdell, Brit Tørud, Angelico Madaro

Vitenskapelige artikler (NVI)

2020

Skeletal deformities in wild and farmed cleaner fish species used in Atlantic salmon Salmo salar aquaculture

Per Gunnar Fjelldal, Angelico Madaro, Malthe Hvas, Lars Helge Stien, Frode Oppedal, Thomas Fraser
Journal of Fish Biology p. 1-10
2020

Mid and hindgut transcriptome profiling analysis of Atlantic salmon (Salmon salar) under unpredictable chronic stress

Signe Dille Løvmo, Angelico Madaro, Paul Whatmore, Tora Bardal, Mari-Ann Østensen, Simen Rød Sandve, Rolf Erik Olsen
Royal Society Open Science 7 p. 1-16
2020

Red and white chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha): Differences in the transcriptome profile of muscle, liver, and pylorus

Angelico Madaro, Ole Torrissen, Paul Whatmore, Santosh P. Lall, Jerome Schmeisser, Viviane Verlhac Trichet, Rolf Erik Olsen
Marine Biotechnology 22 p. 581-593
2020

Cleaner fish growth, welfare and survival in Atlantic salmon sea cages during an autumn-winter production

Lena Geitung, Daniel William Wright, Frode Oppedal, Lars Helge Stien, Tone Vågseth, Angelico Madaro
Aquaculture 528 p. 1-10
2020

Mid and hindgut transcriptome profiling analysis of Atlantic salmon (Salmon salar) under unpredictable chronic stress

Signe Dille Løvmo , Angelico Madaro , Paul Whatmore , Tora Bardal , Mari-Ann Ostensen , Simen R. Sandve and Rolf Erik Olsen
Royal Society Open Science 7 p. Issue 2
2019

Thermal injuries in Atlantic salmon in a pilot Laboratory trial

Kristine Gismervik, Siri Kristine Gåsnes, Jinni Gu, Lars Helge Stien, Angelico Madaro, Jonatan Nilsson
Veterinary and Animal Science 8 p. 1-8
2019

Sudden exposure to warm water causes instant behavioural responses indicative of nociception or pain in Atlantic salmon

Jonatan Nilsson, Lene Moltumyr, Angelico Madaro, Tore S Kristiansen, Siri Kristine Gåsnes, Cecilie Marie Mejdell, Kristine Gismervik, Lars Helge Stien
Veterinary and Animal Science 8 p. 1-8
2019

CRISPR/Cas9-mediated editing of Δ5 and Δ6 desaturases impairs Δ8-desaturation and docosahexaenoic acid synthesis in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Alex Kojo Datsomor, Rolf Erik Olsen, Nikola Zic, Angelico Madaro, Atle M. Bones, Rolf Brudvik Edvardsen, Anna Wargelius, Per Winge
Scientific Reports 9 p. 1-13
2018

Impact of dietary carbohydrate/protein ratio on hepatic metabolism in land-locked Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Mónica B. Betancor, Rolf Erik Olsen, Lucie Marandel, Ole Fredrik Skulstad, Angelico Madaro, Douglas R. Tocher, Stephane Panserat
Frontiers in Physiology 9 p. 1-12
2018

Effects of acclimation temperature on cortisol and oxygen consumption in Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolt exposed to acute stress

Angelico Madaro, Ole Folkedal, Silvia Maiolo, Marsela Alvanopoulou, Rolf Erik Olsen
Aquaculture 497 p. 331-335
2018

Dietary carbohydrates in land-locked Atlantic salmon (Salmo salar L.): impact on hepatic metabolism

Monica Betancor, Rolf Erik Olsen, Lucie Marandel, Ole Frederik Skulstad, Angelico Madaro, Douglas R Tocher, and Stephane Panserat
Frontiers in Physiology, Aquatic Physiology 9:1751
2017

Uncontrollable chronic stress reduces growth disparities in farmed Atlantic salmon

Marco Antonio Vindas, Angelico Madaro, Thomas Fraser, Erik Höglund, Rolf Erik Olsen, Tore S Kristiansen, Øyvind Øverli
Physiology and Behavior 179 p. 246-252
2016

Coping with a changing environment: the effects of early life stress

Marco A. Vindas, Angelico Madaro, Thomas W.K. Fraser, Erik Höglund, Rolf E. Olsen, Øyvind Øverli, Tore S Kristiansen
Royal Society Open Science 3:160382
2016

A comparative study of the response to repeated chasing stress in Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr and post-smolts

Angelico Madaro, Rolf Erik Olsen, Tore S Kristiansen, Lars O.E. Ebbesson, Gert Flik, Marnix Gorissen
Comparative Biochemistry and Physiology A 192 p. 7-16
2016

Effect of predictability on the stress response to chasing in Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr

Angelico Madaro, Anders Fernø, Tore S Kristiansen, Rolf Erik Olsen, Marnix Gorissen, Gert Flik, Jonatan Nilsson
Physiology and Behavior 153 p. 1-6
2015

Stress in Atlantic salmon: Response to unpredictable chronic stress

Angelico Madaro, Rolf Erik Olsen, Tore S Kristiansen, Lars O.E. Ebbesson, Tom Ole Nilsen, Gert Flik, Marnix Gorissen
Journal of Experimental Biology 218 p. 2538-2550

Rapporter og avhandlinger

2015

Stress regulation in farmed Atlantic salmon

Angelico Madaro, Rolf Erik Olsen

Kapitler og bøker

2020

How fish cope with stress

Angelico Madaro, Tore Kristiansen and Michail Pavlidis
EDitors: Kristiansen, T.S., Fernö, A, Pavlidis, M., van de Vis, H. (in prep). The Welfare of Fish. Springer. 20
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)