Go to main content

Helge Sagen

helge@imr
Department Manager
Telephone: 95215046
Department: Norsk marint datasenter

Curriculum Vitae

Først tilsett i 1989 på Fysisk oseanografi som systemutviklar med bruk av Pascal og Fortran og seinare C som utviklingsspråk. Har også laga brukervennlige system med grensesnitt i X Windows på ulike Unix varianter, SunOS, HP-UX, Linux.
Har vore leiar av NMD sidan juni 1999 og arbeidd med utvikling av NMD som faggruppe med ein start på 5 årsverk til no over 20 årsverk.
Deltek i ulike internasjonale dataforvaltningsorgan;
IOC/IODE Intergovernmental Oceanographic Commission/International oceanographic Data and Information Exchange.
ICES/DIG International Council for the Exploration of the Sea/Data and Information Group.

Publications

Academic articles

2019

Data interoperability between elements of the global ocean observing system

Derrick P. Snowden, Vardis Tsontos, Nils Olav Handegard, Marcos Zarate, Kevin M. O'Brien, Kenneth S. Casey, Neville Smith, Helge Sagen, Kathleen Bailey, Mirtha Lewis, Sean Arms
Frontiers in Marine Science 6:442 p. 1-15

Scientific lectures

2024

Demonstratiing Open Ocean Multi-Use - OLAMUR, Marine Co-Operation - MARCO

Øivind Bergh, Bela H. Buck, Marie Maar, Antonio Novellino, Giulia Dapueto, Øivind Strand, Antonio Aguera, Jun She, Marianne Thomsen, Dorothy Jane Dankel, David Bassett, Joanna Staneva, Georg Martin, Annette Bruhn, Jonne Kotta, Jack Royd Hall, Rocio Constano Primo, Arne Duinker, Helge Sagen, Anita Jacobsen, Sigurd Solheim Pettersen, Øivin Aarnes, Solfrid Sætre Hjøllo, Marte Louise Strømme, Per Arne Horneland
2023

Demonstrating Open Ocean Multi-Use – OLAMUR (Offshore Low-Trophic Aquaculture in Multi-Use Scenario Realisation)

Øivind Bergh, Bela H. Buck, Marie Maar, Antonio Novellino, Giulia Dapueto, Øivind Strand, Antonio Aguera, Jun She, Marianne Thomsen, Dorothy Jane Dankel, David Bassett, Joanna Staneva, Georg Martin, Annette Bruhn, Jonne Kotta, Hall Jack Royd, Rocio Castano Primo, Arne Duinker, Helge Sagen, Anita Jacobsen
2023

EU-Project OLAMUR Offshore Low-trophic Aquaculture in Multi-Use Scenario Realisation Demonstrating Open Ocean Multi-Use

Øivind Bergh, Marie Maar, Bela H. Buck, Wolf Isbert, Antonio Novellino, Giulia Dapueto, Øivind Strand, Antonio Aguera, Jun She, Marianne Thomsen, Dorothy Jane Dankel, David Bassett, Joanna Staneva, Georg Martin, Annette Bruhn, Jonne Kotta, Rocio Castano Primo, Helge Sagen, Anita Jacobsen
2023

Demonstrating Open Ocean Multi-Use – OLAMUR (Offshore Low-Trophic Aquaculture in Multi-Use Scenario Realisation)

Øivind Bergh, Marie Maar, Bela H. Buck, Antonio Novellino, Giulia Dapueto, Øivind Strand, Antonio Aguera Garcia, Jun She, Marianne Thomsen, Dorothy Jane Dankel, David Bassett, Joanna Staneva, Georg Martin, Annette Bruhn, Jonne Kotta, Rocia Castano Primo, Helge Sagen, Anita Jacobsen
2018

Sea2Data - from acquisition to advice

Sjur Ringheim Lid, Åge Fotland, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Jens-Otto Krakstad, Helge Sagen, Edvin Fuglebakk, Nils Olav Handegard
2016

Sea2Data - from data acquisition to advice

Sjur Ringheim Lid, Åge Fotland, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Jens-Otto Krakstad, Helge Sagen, Thomas de Lange Wenneck, Nils Olav Handegard
2016

Norwegian Marine Data Center (NMDC)

Sagen, Helge
2013

A framework for data flow from observations to advice – the development of a new, efficient data infrastructure at IMR

Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Geir Odd Johansen, Jens-Otto Krakstad, Sjur Ringheim-Lid, Helge Sagen, Trond Westgård, Geir Huse
2013

Research infrastructure Norwegian Marine Data Centre 2012-2017

Sagen, Helge
2010

Sea2Data - Havforskingsinstituttets datainfrastrukturprosjekt for feltdata

Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Geir Odd Johansen, Jens-Otto Krakstad, Erlend Moksness, Helge Sagen, Jon Helge Vølstad, Trond Inge Westgaard

Poster

2024

Demonstrating Olen Ocean Multi-use - OLAMUR (Offshore Low-trophic Aquaculture in Multi-Use Scenario Realisation

Øivind Bergh, Marie Maar, Bela H. Buck, Antonio Novellino, Giulia Dapueto, Øivind Strand, Antonio Garcia, Jun She, Marianne Thomsen, Dorothy Jane Dankel, David Bassett, Joanna Staneva, Georg Martin, Annette Bruhn, Mathieu Povidis-Lillefosse, Jonne Kotta, Rocio Castano Primo, Helge Sagen, Anita Jacobsen
2018

Towards seamless integration of data and processing software: data products generated from machine-to-machine interfaces

Nils Olav Handegard, Harald Gjøsæter, Espen Johnsen, Sjur Ringheim Lid, Erik Joel Steinar Olsen, Helge Sagen, Ibrahim Umar, Geir Huse
2017

The national research infrastructure NMDC, Norwegian Marine Data Centre

Sagen, Helge

Reports and dissertations

2023

OLAMUR Data Management Plan 1

Rocio Castano Primo, Giulia Dapueto, Antonio Novellino, Carolina Maiorana, Marte Louise Strømme, Beatrice Scotto, Helge Sagen
2023

Report on cruises and data stations 2022

Silje Smith-Johnsen, Helge Sagen
Rapport fra havforskningen
2022

Report on cruises and data stations 2021

Silje Smith-Johnsen, Helge Sagen
2017

D3.2 - International and external protocols

Torill Hamre, Helge Sagen, Sjur Lid Ringheim, Kjetil Fjellheim, Øystein Godøy, Stein Tronstad, Svein Kristiansen, Aave Lepland, Jan Karud, John Rune Selvik
2017

D3.1 – Definition of data formats and metadata structure

Torill Hamre, Øystein Godøy, Sjur Lid Ringheim, Stein Tronstad, Helge Sagen, Kjetil Fjellheim, Svein Østerhus, Morten Krogstad, Aave Lepland, Nina Nordlund, Svein Kristiansen, Roald Vang, Jan Karud, Nils Valland, Benjamin Pfeil, Aleksander Vines, Arnfinn Morvik
2013

LifeWatch Norge. Sluttrapport fra forprosjektet - NINA Rapport 928

Frank Ole Hanssen, Tor Gravråk Heggberget, Nils Valland, Wouter Koch, S. Jannicke Moe, Jan Karud, Helge Sagen, Sjur Ringheim Lid, Dag Terje Filip Endresen
1993

An integrated database for marine research

Svein Floen, Harald Gjøsæter, Rolf Korneliussen, Helge Sagen, Petter Thorvaldsen, Vidar Wennevik
1992

Database for Havforskningsinstituttets forskningsdata

Svein Floen, Harald Gjøsæter, Rolf Korneliussen, Helge Sagen, Petter Thorvaldsen, Vidar Wennevik
Is this your profile? Edit your profile (login)