Marian Kjellevold

Head of Research
Telephone: 40854582
Department: Fremmed- og smittestoff