Go to main content

Pia Kupka Hansen

No image
Researcher
Telephone: 99533955
Department: Bentiske ressurser

Publications

Academic lectures

2018

Development of benthic IMTA by coupling polychaete production to salmon farming.

Henrice Maria Jansen, Jinghui Fang, Marit A.J. Nederlof, Natalie Brennan, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Øivind Strand
2009

Stable isotopes and fatty acids as tracers of the assimilation of salmon fish feed in blue mussels (Mytilus edulis)

Kirsten Jayne Redmond, Thorolf Magnesen, Pia Kupka Hansen, Øivind Strand, Sonnich Meier

Academic articles

2020

Sediment-focused environmental impact of long-term large- scale marine bivalve and seaweed farming in Sungo Bay, China

Jihong Zhang, Pia Kupka Hansen, Wenguang Wu, Yi Liu, ke Sun, Yunxia Zhao, Yunchen Li
Aquaculture 528
2020

The effects of teflubenzuron on mortality, physiology and accumulation in Capitella sp.

Jinghui Fang, Ole Bent Samuelsen, Øivind Strand, Pia Kupka Hansen, Henrice M Jansen
Ecotoxicology and Environmental Safety 203 p. 1-7
2019

Enhancing opportunistic polychaete communities under fish farms: an alternative concept for integrated aquaculture

Henrice M Jansen, Pia Kupka Hansen, N. Brennan, Thomas Gunnar Dahlgren, J. Fang, M.A.J Nederlof, Tore Strohmeier, H. Sveier, Øivind Strand
Aquaculture Environment Interactions 11 p. 331-336
2017

Utslipp av partikulære og løste stoffer fra matfiskanlegg

Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Raymond Bannister, Tina Kutti, Stein Fredriksen
Fisken og Havet, Særnummer p. 99-116
2016

Near- and far-field dispersal modelling of organic waste Atlantic salmon aquaculture in fjord systems

Raymond Bannister, Ingrid Askeland Johnsen, Pia Kupka Hansen, Tina Kutti, Lars Asplin
ICES Journal of Marine Science 73 p. 2408-2419
2015

Impact of deep-water fish farms on benthic macrofauna communities under different hydrodynamic conditions

Thomas Valdemarsen, Pia Kupka Hansen, Arne S Ervik, Raymond Bannister
Marine Pollution Bulletin 101 p. 776-783
2015

Changes in fatty acid composition and stable isotope signature of Atlantic cod (Gadus morhua) in response to laboratory dietary shifts

Siri Aaserud Olsen, Pia Kupka Hansen, Henriette Givskud, Arne S Ervik, Ole Bent Samuelsen
Aquaculture 435 p. 277-285
2014

Changes in benthic sediment conditions under an atlantic salmon farm at a deep, well-flushed coastal site

Raymond Bannister, Thomas Valdemarsen, Pia Kupka Hansen, Marianne Holmer, Arne S Ervik
Aquaculture Environment Interactions 5 p. 29-47
2014

Regional impact from fin-fish farming in an intensive production area (Hardangerfjord, Norway)

Vivian Husa, Tina Kutti, Arne S Ervik, Kjersti Sjøtun, Pia Kupka Hansen, Jan Aure
Marine Biology Research 10 p. 241-252
2012

Biogeochemical malfunctioning in sediments beneath a deep-water fish farm

Thomas Valdemarsen, Raymond Bannister, Pia Kupka Hansen, Marianne Holmer, Arne S Ervik
Environmental Pollution (1987) 170 p. 15-25
2010

Stable isotopes and fatty acids as tracers of the assimilation of salmon fish feed in blue mussels (Mytilus edulis)

Kirsten Jayne Redmond, Thorolf Magnesen, Pia Kupka Hansen, Øivind Strand, Sonnich Meier
Aquaculture 298 p. 202-210
2009

Assessment of the local environmental impact of intensive marine shellfish and seaweed farming-Application of the MOM system in the Sungo Bay, China

Jihong Zhang, Pia Kupka Hansen, Jianguang Fang, Wei Wang, Zengjie Jiang
Aquaculture 287 p. 304-310
2007

Effects of organic effluents from a salmon farm on a fjord system. II. Temporal and spatial patterns in infauna community composition

Tina Kutti, Pia Kupka Hansen, Arne Ervik, Tore Høisæter, Per J Johannessen
Aquaculture 262 p. 355-366
2004

Regulating the local environmental impact of intensive marine fish farming. III: A model for estimation of the holding capacity in the MOM system (Modelling – Ongrowing fish farm – Monitoring).

Anders Stigebrandt, Jan Aure, Arne S Ervik, Pia Kupka Hansen
Aquaculture 234 p. 239-261
2002

The stability and persistence of Diflubenzuron in marine sediments studied under laboratory conditions and the dispersion to the sediment under a fish farm following medication

Agnethe Selvik, Pia Kupka Hansen, Arne Ervik, Ole Bent Samuelsen
Science of the Total Environment 285 p. 237-245
2001

Regulating environmental impact of intensive, marine fish farming II. The monitoring programme of the MOM system (Modelling – Ongrowing fish farms – Monitoring)

Pia Kupka Hansen, Arne S Ervik, Morten Schaanning, Per J Johannessen, Jan Aure, Terje L. Jahnsen, Anders Stigebrandt
Aquaculture 194 p. 75-92
1997

Regulating the local environmental impact of intensive marine fish farming I. The concept of the MOM system (Modelling - Ongrowing fish farms - Monitoring)

Arne S Ervik, Pia Kupka Hansen, Jan Aure, Anders Stigebrandt, Per J Johannessen, Terje L. Jahnsen
Aquaculture 158 p. 85-94
1993

Effects of oxytetracycline, oxolinic acid and flumequine on bacteria in an artificial marine fish farm sediment

Pia Kupka Hansen, Bjørn Tore Lunestad, Ole Bent Samuelsen
Canadian Journal of Microbiology (print) 39 p. 1307-1312
1991

Organic waste from marine fish farms - effects on the seabed

Pia Kupka Hansen, Karin Pittman, A. Ervik
Marine Aquaculture and Environment, Nord. 22 p. 105-120

Popular science articles

2012

Fiskeoppdrett påvirker hardbunnssamfunn

Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Raymond Bannister
Havforskningsrapporten
2011

Påvirkningssoner ved oppdrettsanlegg

Arne S Ervik, Pia Kupka Hansen, Vivian Husa
Havforskningsnytt 2011
2010

Oppdrett og utslipp av næringssalter

Vivian Husa, Morten D. Skogen, Mette Eknes, Jan Aure, Arne S Ervik, Pia Kupka Hansen
Havforskningsrapporten

Reports and papers

2021

Miljøpåvirkning fra dyrking av makroalger — Risikovurdering for norske farvann

Kjell Magnus Norderhaug, Pia Kupka Hansen, Stein Fredriksen, Bjørn Einar Grøsvik, Lars Johan Naustvoll, Henning Steen, Frithjof Emil Moy
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - kunnskapsstatus

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2021

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2021 - risikovurdering

Ellen Sofie Grefsrud, Ørjan Karlsen, Bjørn Olav Kvamme, Kevin Alan Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Bjørn Einar Grøsvik, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien, Terje Svåsand
2021

Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram

Kasper Hancke, Ole Jacob Broch, Yngvar Olsen, Trine Bekkby, Pia Kupka Hansen, Reinhold Fieler, Karl Attard, Gunhild Borgersen, Hartvig C Christie
2020

Kunnskapsstatus - miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 2019 : Risikorapport norsk fiskeoppdrett, del 2

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2019

Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 - Miljøeffekter av lakseoppdrett

Ellen Sofie Grefsrud, Terje Svåsand, Kevin Glover, Vivian Husa, Pia Kupka Hansen, Ole Bent Samuelsen, Nina Sandlund, Lars Helge Stien
2017

Vurdering av egnethet av utslippsindikator for næringssalter og organisk materiale på produksjonsområdenivå

Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Raymond Bannister, Tina Kutti, Kjell Magnus Norderhaug, Lars Johan Naustvoll, Henrik Rye Jakobsen
2017

Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017

Anders Karlsson-Drangsholt, Solveig van Nes, Reinhold Fieler, Pia Kupka Hansen, Annelise Sabine Chapman, Pierrick Francois Denis Stévant, Celine Rebours, Sten Ivar Siikavuopio, Atle Mortensen, Roy Robertsen, Kjell Inge Reitan, Gunvor Øie, Aleksander Handå, Erik Skontorp Hognes, Stein Arne Rånes, Brit Tørud, Atle Lillehaug
2016

Næringsutslipp fra havbruk – nasjonale og regionale perspektiv

Ole Torrissen, Pia Kupka Hansen, Jan Aure, Vivian Husa, Tore Strohmeier, Rolf Erik Olsen
2014

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Geir Lasse Taranger, Terje Svåsand, Bjørn Olav Kvamme, Tore Kristiansen, Karin Kroon Boxaspen, Jon Albretsen, Lars Asplin, Jan Aure, Britt Bang-Jensen, Raymond Bannister, Pål Arne Bjørn, Geir Dahle, Arne S Ervik, Per-Gunnar* Fjelldal, Bengt Finstad, Kevin Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Tom Hansen, Mikko Heino, Vivian Husa, Peder Andreas Jansen, Daniel Jimenez, Ingrid Askeland Johnsen, Knut Jørstad, Egil Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Anja Kristoffersen, Rosa Maria Serra Llinnares, Abdullah Madhun, Stein Mortensen, Morton Craig, Rune Nilsen, Håkon Otterå, Sonal Patel, Bjørn-Steinar Sæther, Ole B. Samuelsen, Anne Sandvik, Jofrid Skardhamar, Anne Berit Skiftesvik, Ove Skilbrei, Øystein Skaala, Cecilie Skår, Lars H. Stien, Ingebrigt Uglem, Terje van der Meeren, Vidar Wennevik
2013

Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012

Lars Asplin, Jan Aure, Raymond Bannister, Pål Arne Bjørn, Karin Kroon Boxaspen, Geir Dahle, Arne S Ervik, Bengt Finstad, Kevin A. Glover, Bjørn Einar Grøsvik, Pia Kupka Hansen, Mikko Heino, Vivian Husa, P. A. Jansen, Ingrid Askeland Johnsen, Knut Eirik Jørstad, Egil Karlsbakk, Ørjan Karlsen, Tore S Kristiansen, Bjørn Olav Kvamme, Rosa Maria Serra Llinares, Abdullah Madlhun, Terje van der Meeren, Stein Mortensen, Craig Morton, Rune Nilsen, Håkon Otterå, Sonal Patel, Bjørn-Steinar Sæther, Ole Bent Samuelsen, Øystein Skaala, Cecilie Skår, Ove Skilbrei, Lars Helge Stien, Terje Svåsand, Geir Lasse Taranger, Ingebrigt Uglem, Vidar Wennevik
2011

Utslipp fra matfiskanlegg- Påvirkning på grunne og dype hardbunnslokaliteter

Pia Kupka Hansen, Vivian Husa, Raymond Bannister
2007

Sædkvalitet hos steinbit

marianne Frantzen, Einar Dahl, Pia K. Hansen, Tore Haug, Ørjan Karlsen, Helge Tveiten
1995

Brukerveiledning og miljøstandarder for overvåkningsprogram i oppdrett

A. Ervik, Pia Kupka Hansen, J. Aure, Per J Johannessen, T. Jahnsen, M. Schaaning
1991

Organic waste from marine fish farms. - Effects on the seabed

Pia Kupka Hansen, K. Pitman, A. Ervik
1989

Interactions between environment and fish farming

A Ervik, Pia Kupka Hansen

Chapters and books

2008

Monitoring of Environmental Impacts of Marine Aquaculture

Marianne Holmer, Pia Kupka Hansen, Ioannis Karakassis, Joseph A. Borg, Patrick J. Schembri
p. 47-85
2005

The Suitability of Electrode Measurements for Assessment of Benthic Organic Impact and Their use in a Management System for Marine Fish Farms

Morten Schaanning, Pia Kupka Hansen
p. 381-409
1988

Benthic primary production and oxygen profiles

Niels Peter Revsbeck, Janne Nielsen, Pia Kupka Hansen
p. 69-83
Is this your profile? Edit your profile (login)