Go to main content

Hannes Höffle

Profile image
Researcher
Telephone: 46817847
Department: Plankton

Curriculum Vitae

Jeg byttet fra marinbotanikk til fisk i 2008, når jeg begynte en PhD. Under PhD og første postdoktor jobbet jeg primært på tidlige, planktoniske, livsstadier av fisk og reproduktiv økologi. Under arbeidet med tidlige livsstadier fikk jeg muligheten til å få erfaring med å identifisere ulike fiskearter fra egg eller larver. Fordi jeg hovedsakelig tok opp spørsmål om romlig fordeling i tidliglivet, fikk jeg mye erfaring med romlig statistikk. Under det andre postdoktor endret fokuset mitt seg fra torskefisk og tidlige livsstadier til flerbestandsmodeller, noe som forbedret min programmeringsferdighet enda lenger. Fra 2018 til 2022 var jeg ansvarlig for vanlig og snabeluer i Barentshavet og Norskehavet, noe som innebærer å jobbe med bestandsvurdering og enkeltartsmodeller. Siden 2023 er jeg ansvarlig for forskning på tidlige livsstadier av fisk igjen, med hovedfokus på Nordsjøen, men også med hensyn på andre Norske farvann.

Publications

Academic articles

Submitted

Spawning fish maintain trophic synchrony across time and space beyond thermal drivers

Anders F. Opdal, Peter J. Wright, Geir Blom, Hannes Höffle, Christian Lindemann and Olav S. Kjesbu
Ecology p. 29 pp.
2024

Spawning fish maintains trophic synchrony across time and space beyond thermal drivers

Anders Martin Frugård Opdal, Peter J. Wright, Geir Blom, Hannes Höffle, Christian Lindemann, Olav Sigurd Kjesbu
Ecology 105
2023

Natural mortality estimations for beaked redfish (Sebastes mentella) – A long-lived ovoviviparous species of the Northeast Arctic

Hannes Höffle, Benjamin Planque
Fisheries Research 260
2022

Highly mixed impacts of near-future climate change on stock productivity proxies in the North East Atlantic

O.S. Kjesbu, S. Sundby, A.B. Sandø, M. Alix, M. Tiedemann, C. Junge, K. Nedreaas, G. Søvik, F. Zimmermann, C.T. Broms, E. Eriksen, H. Höffle, A.M. Hjelset, C. Kvamme, Y. Reecht, Hjøllo S.S., H. Knutsen, M. Fossheim, M. Skern-Mauritzen, A. Aglen, O.T. Albert, E. Berg, B. Bogstad, C. Durif, K. Halvorsen, Å. Hoines, C. Hvingel, E. Johannesen, E. Johnsen, E. Moland, Myksvoll M.S., L. Nøttestad, E. Olsen, G. Skaret, J.E. Skjæraasen, A. Slotte, A. Staby, E.K. Stenevik, J.E. Stiansen, M. Stiasny, J.H. Sundet, F. Vikebø, G. Huse
Fish and Fisheries 23 p. 601-615
2021

Highly mixed impacts of near-future climate change on stock productivity proxies in the North East Atlantic

Olav Sigurd Kjesbu, Svein Sundby, Anne Britt Sandø, Maud Alix, Solfrid Sætre Hjøllo, Maik Tiedemann, Mette Skern-Mauritzen, Claudia Junge, Maria Fossheim, Cecilie Broms, Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann, Kjell Harald Nedreaas, Elena Eriksen, Hannes Höffle, Ann Merete Hjelset, Cecilie Kvamme, Yves Reecht, Halvor Knutsen, Asgeir Aglen, Ole Thomas Albert, Erik Berg, Bjarte Bogstad, Caroline Durif, Kim Aleksander Tallaksen Halvorsen, Åge Sigurd Høines, Carsten Hvingel, Edda Johannesen, Espen Johnsen, Even Moland, Mari Skuggedal Myksvoll, Leif Nøttestad, Erik Joel Steinar Olsen, Georg Skaret, Jon Egil Skjæraasen, Aril Slotte, Arved Staby, Erling Kåre Stenevik, Jan Erik Stiansen, Martina H. Stiasny, Jan Henry Sundet, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Huse
Fish and Fisheries 23 p. 601-615
2021

Innovation through consultation: Stakeholder perceptions of a novel fisheries management system reveal flexible approach to solving fisheries challenges

Debbi Pedreschi, Audric Vigier, Hannes Höffle, Sarah BM Kraak, Dave G Reid
Marine Policy 124 p. 104337-104353
2021

Of three sharks and one chimaera: varied habitat preferences across a latitudinal range revealed by coastal and offshore surveys

Romaric Jac, Hannes Höffle, Jon Albretsen, Klara Jakobsdottir, Arved Staby, Guldborg Søvik, Claudia Junge
Journal of Fish Biology p. 1-15
2021

Of three sharks and one chimaera: varied habitat preferences across a latitudinal range revealed by coastal and offshore surveys

Romaric Jac, Hannes Höffle, Jon Albretsen, Klara Jakobsdottir, Arved Staby, Guldborg Søvik, Claudia Junge
Journal of Fish Biology
2021

Innovation through consultation: Stakeholder perceptions of a novel fisheries management system reveal flexible approach to solving fisheries challenges

Debbi Pedreschi, Audric Vigier, Hannes Höffle, Sarah B.M. Kraak, David G. Reid
Marine Policy 124 p. 104337
2018

Linking spawning ground extent to environmental factors ? patterns and dispersal during the egg phase of four north sea fishes

Hannes Höffle, Cindy J.G. Van Damme, Clive Fox, Stephanie Lelievre, Christophe Loots, Richard David Marriott Nash, Sandrine Vaz, Peter J. Wright, Peter Munk
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 75 p. 357-374
2018

Linking spawning ground extent to environmental factors - patterns and dispersal during the egg phase of four North Sea fishes.

Höffle H., van Damme C. J., Fox C. J., Lelièvre S., Loots C., Nash R. D. M., Vaz S., Wright P. J., Munk P.
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 75(3) p. 357-374
2017

Dynamic Mapping of North Sea Spawning - Report of the KINO Project

Svein Sundby, Trond Kristiansen, Richard David Marriott Nash, Tore Johannessen, Kjell Gunnar Bakkeplass, Hannes Höffle, Ingegjerd Opstad
Fisken og Havet 2017 p. 1-198
2014

Variability of northeast Arctic cod (Gadus morhua) distribution on the main spawning grounds in relation to biophysical factors

Hannes Höffle, Per Solemdal, Knut Korsbrekke, Magnus Einar Johannessen, Kjell Gunnar Bakkeplass, Olav Sigurd Kjesbu
ICES Journal of Marine Science 71 p. 1317-1331
2013

Differences in vertical and horizontal distribution of fish larvae and zooplankton, related to hydrography.

Höffle H., Nash R. D. M., Falkenhaug T., Munk P.
Marine Biology Research 9(7) p. 629-644
2013

Spatial patterns and trends in abundance of larval sandeels in the North Sea.

Lynam C., Halliday N., Höffle H., Wright P., van Damme C., Edwards M., Pitois S.
ICES Journal of Marine Science 70(3) p. 540-553
2012

Spawning location of Norway pout (Trisopterus esmarkii Nilsson) in the North Sea.

Nash R. D. M., Wright P. J., Matejusova, I., Dimetrov, S. P., O’Sullivan M., Augley J., Höffle H.
ICES Journal of Marine Science 69(8) p. 1338-1346
2012

Drift algae, an invasive snail and elevated temperature reduce ecological performance of a warm-temperate seagrass, through additive effects.

Höffle H., Wernberg T., Thomsen M.S., Holmer M.
Marine Ecology Progress Series 450 p. 67-80
2011

High mortality of Zostera marina under high temperature regimes but minor effects of the invasive macroalgae Gracilaria vermiculophylla.

Höffle H., Thomsen M. S., Holmer M.
Estuarine, Coastal and Shelf Science 92(1) p. 35-46

Academic lectures

2018

The death of Sebastes - Modelling natural mortality in the early life of an ovoviviparous fish

Hannes Höffle, Benjamin Planque, Alf Harbitz, Tone Vollen

Scientific lectures

2022

Behavioural plasticity offset thermal drivers of spawning phenology in cod

Anders Martin Frugård Opdal, Peter James Wright, Geir Blom, Hannes Höffle, Olav Sigurd Kjesbu
2021

Estimating natural mortality for an ovoviviparous fish – Beaked redfish (Sebastes mentella) in the Northeast Arctic

Hannes Höffle, Benjamin Planque
2019

The death of Sebastes - a generic model for the early life of ovoviviparous fish

Hannes Höffle, Alf Harbitz
2019

En historie om to tokter - Overvåking og status av snabeluer og vanlig uer

Höffle, Hannes
2019

En historie om to tokter - Overvåking og status av snabeluer og vanlig uer

Höffle, Hannes
2019

Assessment review of Sebastes mentella

Höffle, Hannes
2017

Hovedresultater og konklusjoner fra KINO-prosjektet.

Svein Sundby, Trond Kristiansen, Richard David Marriott Nash, Tore Johannessen, Kjell Gunnar Bakkeplass, Hannes Höffle, Ingegjerd Opstad
2014

The Norwegian Spring Survey, Sampling strategy and bottlenecks for fish eggs and larvae in the northern North Sea

Hannes Höffle, Richard David Marriott Nash
2014

Do eggs collected in egg surveys accurately reflect adult fecundities?

Hannes Höffle, Frode Bendiksen Vikebø, Olav Sigurd Kjesbu
2014

Some like it cold – Consequence of warming seas for the distribution of large bodied fish

Hannes Höffle, Olav Sigurd Kjesbu

Poster

2023

Spawning fish maintain trophic synchrony across time and space beyond thermal drivers

Anders Martin Frugård Opdal, Peter James Wright, Geir Blom, Hannes Höffle, Christian Lindemann, Olav Sigurd Kjesbu
2013

Environmental and demographic Controls on the distribution of North East Arctic cod spawning around the Lofoten Islands

Hannes Höffle, Magnus Einar Johannessen, Knut Korsbrekke, Kjell Gunnar Bakkeplass, Olav Sigurd Kjesbu

Reports and dissertations

2023

Advice on fishing opportunities for Northeast arctic haddock in 2024 in ICES subareas 1 and 2

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatoly Filin, Elvar Halldor Hallfredsson, Hannes Höffle, Edda Johannesen, Yuri Kovalev, Andrey Mikhailov, Alexey Russkikh, Aleksi Stesko, Dmitri Vasilyev, Mikko Vihtakari, Kristin Windsland, Natalya Yaragina
IMR/PINRO Joint Report Series
2023

Advice on fishing opportunities for Northeast Arctic cod in 2024 in ICES subareas 1 and 2

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatoly Filin, Elvar Halldor Hallfredsson, Hannes Höffle, Edda Johannesen, Yuri Kovalev, Andrey Mikhailov, Alexey Russkikh, Aleksi Stesko, Dmitri Vasilyev, Mikko Vihtakari, Kristin Windsland, Natalya Yaragina
IMR/PINRO Joint Report Series
2023

Advice on fishing opportunities for Greenland halibut in 2024 in ICES subareas 1 and 2

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatoly Filin, Elvar Halldor Hallfredsson, Hannes Höffle, Edda Johannesen, Yuri Kovalev, Andrey Mikhailov, Alexey Russkikh, Aleksi Stesko, Dmitri Vasilyev, Mikko Vihtakari, Kristin Windsland, Natalya Yaragina
IMR/PINRO Joint Report Series
2023

Advice on fishing opportunities for Barents Sea capelin in 2024 — ICES subareas 1 and 2 excluding Division 2.a west of 5°W

Daniel Howell, Anders Nielsen, Brian Stock, Kotaro Ono, Laura Clain, Maria Fossheim, Thomas de Lange Wenneck, Alf Harbitz, Alfonso Pérez Rodriguez, Ane Iriondo, Arved Staby, Bjarte Bogstad, Berengere Husson, C. Tara Marshall, Caroline Aas Tranang, Edda Johannesen, Eduardas Vozgirdas, Elena Eriksen, Elise Eidset, Elvar H. Hallfredsson, Erik Berg, Georg Skaret, Hannes Höffle, Jan Arge Jacobsen, Jan Erik Stiansen, Jane Aanestad Godiksen, Jerzy Janusz, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, John Tyler Trochta, Jon Ruiz Gondra, José Miguel Casas Sanchez, Kjell Harald Nedreaas, Kordian Trella, Kristin Windsland, Matthias Bernreuther, Mikko Vihtakari, Olav Nikolai Breivik, Ricardo Alpoim, Ross Tallman, Samuel Subbey, Silje Elisabeth Seim, Sofie Gundersen, Sondre Nedreås Hølleland, Stine Karlson, Tone Vollen
IMR/PINRO Joint Report Series
2023

Arctic Fisheries Working Group (AFWG; outputs from 2022 meeting)

Daniel Howell, Jane Aanestad Godiksen, Caroline Aas Tranang, Erik Berg, Matthias Bernreuther, Bjarte Bogstad, Olav Nikolai Breivik, Jose Miguel Casas, Laura Clain, Elise Eidset, Elena Eriksen, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Maria Fossheim, Harald Gjøsæter, Sofie Gundersen, Elvar Halldor Hallfredsson, Hannes Höffle, Edda Johannessen, Kjell Harald Nedreaas, Anders Nielsen, Georg Skaret, Arved Staby, Brian Stock, Samuel Subbey, Ross Tallman, John Tyler Trochta, Tone Vollen, Kristin Windsland
ICES Scientific Reports 5 p. 1-507
2023

Survey report from the joint Norwegian/Russian Ecosystem Survey in the Barents Sea and the adjacent waters August- December 2022

Geir Odd Johansen, Dmitry Prozorkevich, Alexander Trofimov, Randi Brunvær Ingvaldsen, Tatiana Prokhorova, Bjørn Einar Grøsvik, Pavel Krivosheya, Espen Bagøien, Sarah Joanne Lerch, Irina Prokopchuk, Elena Eriksen, Berengere Husson, Georg Skaret, Edda Johannesen, Bjarte Bogstad, Kristin Windsland, Hannes Höffle, Rupert Wienerroither, Carsten Hvingel, Andrey Dolgov, Ann Merete Hjelset, Sergey Bakanev, Aleksei Stesko, Lis Lindal Jørgensen, Nils Inge Øien, Frederike Boehm, Natalia Strelkova, Daria Blinova, Roman Klepikovskiy, Per Fauchald, Gro Ingleid van der Meeren
IMR/PINRO Joint Report Series
2023

Report of the Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG) 2023

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatoly Filin, Elvar Halldor Hallfredsson, Hannes Höffle, Edda Johannesen, Yuri Kovalev, Andrey Mikhailov, Alexey Russkikh, Aleksi Stesko, Dmitri Vasilyev, Mikko Vihtakari, Kristin Windsland, Natalya Yaragina
IMR/PINRO Joint Report Series 2023-7 p. 189 pp.
2023

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems

Anna Siwertsson, Berengere Husson, Per Arneberg, Karen Assmann, Philipp Assmy, Magnus Aune, Bjarte Bogstad, Knut Yngve Børsheim, Sabine K.J. Cochrane, Malin Daase, Per Fauchald, André Frainer, Agneta Fransson, Haakon Hop, Hannes Höffle, Sebastian Gerland, Randi Brunvær Ingvaldsen, Sissel Jentoft, Kit M. Kovacs, Deanna Marie Leonard, Sigrid Lind, Christian Lydersen, Olga Pavlova, Laurene Peuchet, Raul Primicerio, Paul Eric Renaud, Hiroko Kato Solvang, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren, Paul Wassmann, Nils Inge Øien
Rapport fra havforskningen 2023-14 p. 275 pp.
2023

Panel-based Assessment of Ecosystem Condition of Norwegian Barents Sea Shelf Ecosystems - Appendices

Anna Siwertsson, Berengere Husson, Per Arneberg, Karen Assmann, Philipp Assmy, Magnus Aune, Bjarte Bogstad, Knut Yngve Børsheim, Sabine K.J. Cochrane, Malin Daase, Per Fauchald, André Frainer, Agneta Fransson, Haakon Hop, Hannes Höffle, Sebastian Gerland, Randi Brunvær Ingvaldsen, Sissel Jentoft, Kit M. Kovacs, Deanna Marie Leonard, Sigrid Lind, Christian Lydersen, Olga Pavlova, Laurene Peuchet, Raul Primicerio, Paul Eric Renaud, Hiroko Kato Solvang, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren, Paul Wassmann, Nils Inge Øien
Rapport fra havforskningen 2023- 15 p. 440 pp.
2022

Advice on fishing opportunities for Northeast Arctic cod in 2023 in ICES subareas 1 and 2

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatoly Filin, Jane Aanestad Godiksen, Hannes Höffle, Edda Johannesen, Yuri Kovalev, Alexey Russkikh, Dmitri Vasilyev, Natalya Yaragina
IMR/PINRO Joint Report Series
2022

Advice on fishing opportunities for Northeast Arctic haddock in 2023 in ICES subareas 1 and 2

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatoly Filin, Jane Aanestad Godiksen, Hannes Höffle, Edda Johannesen, Yuri Kovalev, Alexey Russkikh, Dmitri Vasilyev, Natalya Yaragina
IMR/PINRO Joint Report Series
2022

Advice on fishing opportunities for Barents Sea capelin in 2023 - ICES subareas 1 and 2 excluding Division 2.a west of 5°W

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatoly Filin, Jane Aanestad Godiksen, Hannes Höffle, Edda Johannesen, Yuri Kovalev, Russkikh Alexey, Dmitri Vasilyev, Yaragina Natalya
IMR/PINRO Joint Report Series
2022

Working Group on International Deep Pelagic Ecosystem Surveys (WGIDEEPS 2nd Report; outputs from 2021 meeting)

Alexey Astakhov, Matthias Bernreuther, Hannes Höffle, Kristján Kristinsson, Rolskiy Aleksei
ICES Scientific Reports 3:104 p. 57 pp.
2022

Report of the Joint Russian-Norwegian Working Group on Arctic Fisheries (JRN-AFWG) 2022

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatoly Filin, Jane Aanestad Godiksen, Hannes Höffle, Edda Johannesen, Yuri Kovalev, Alexey Russkikh, Dmitri Vasilyev, Natalya Yaragina
2022

Advice on fishing opportunities for beaked redfish in 2023 and 2024 in ICES subareas 1 and 2

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Anatoly Chetyrkin, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatoly Filin, Jane Aanestad Godiksen, Hannes Höffle, Edda Johannesen, Yuri Kovalev, Alexey Russkikh, Dmitri Vasilyev, Natalya Yaragina
2021

Working Group on International Deep Pelagic Ecosystem Surveys (WGIDEEPS)

Alexey Astakhov, Matthias Bernreuther, Hannes Höffle, Vladimir Khlivnoy, Kristján Kristinsson, Rolskiy Aleksei
ICES Scientific Reports 3:43 p. 32 pp.
2021

Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i norske havområder - Miljøverdi — En gjennomgang av miljøverdier og grenser i eksisterende SVO og forslag til nye områder

Redaktør(er): Elena Eriksen (HI), Gro I. van der Meeren (HI), Bente M. Nilsen (HI), Cecilie H. von Quillfeldt (NP) og Hanne Johnsen (NP)
Rapport fra havforskningen 2021-26 p. 308 pp.
2021

Innspill til høring-Forslag til program for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk sokkel

Terje van der Meeren, Kjell Arne Mork, Tina Kutti, Tor Knutsen, Espen Bagøien, Anne Kirstine Højholt Frie, Harald Gjøsæter, André Marcel Bienfait, Julia Endresen Storesund, Katherine Mary Dunlop, Kristin Windsland, Elvar H Hallfredsson, Kristin Helle, Hannes Höffle, Claudia Junge, Bjørn Serigstad, Melissa Chierici
Rapport fra havforskningen 2021-23 p. 42 pp.
2021

Arctic Fisheries Working Group (AFWG). ICES Scientific Reports 3:58.

Daniel Howell, Jane Aanestad Godiksen, Erik Berg, Mattias Bernreuther, Bjarte Bogstad, Jose Miguel Casas, Thomas de Lange Wenneck, Elena Eriksen, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatoly A. Filin, Harald Gjøsæter, Elvar H. Hallfredsson, Hannes Höffle, Edda Johannesen, Yuri A. Kovalev, Kjell Harald Nedreaas, Holly Ann Perryman, Dmitry Prozorkevitch, Alexey A. Russkikh, Silje Elisabeth Seim, Arved Staby, Ross Tallman, Mikko Vihtakari, Tone Vollen, Kristin Windsland, Natalia A. Yaragina
2021

Morphological variation in the redfish (Sebastes spp.) complex in Norwegian waters

Ingrid Marie Bruvold, Arve Lynghammar, Torild Johansen, Hannes Höffle
2021

Innspill til høring - Forslag til program for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk sokkel

Terje van der Meeren, Kjell Arne Mork, Tina Kutti, Tor Knutsen, Espen Bagøien, Anne Kirstine Højholt Frie, Harald Gjøsæter, André Marcel Bienfait, Julia Endresen Storesund, Katherine Mary Dunlop, Kristin Windsland, Elvar H. Hallfredsson, Kristin Helle, Hannes Höffle, Claudia Junge, Bjørn Serigstad, Melissa Chierici
2020

Arctic Fisheries Working Group (AFWG).

Caroline Aas Tranang, Asgeir Aglen, Matthias Bernreuther, Bjarte Bogstad, Anatolii Chetyrkin, Elise Eidset, Johanna Jennifer Elisabeth Fall, Anatolii Filin, Elvar Halldor Hallfredsson, Hannes Höffle, Daniel Howell, Yuri Kovalev, Kjell Harald Nedreaas, Anders Nielsen, Aleksei Russkikh, Arved Staby, Kristin Windsland, Natalia A. Yaragina
2020

Status for miljøet i Barentshavet — Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020

Arneberg, P, van der Meeren, G.I., Frantzen, S. og Vee, I. (red.)
Rapport fra havforskningen 2020-13 p. 114 pp.
2020

Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020

Anders Jelmert, Anne Britt Sandø, Anne Kirstine Højholt Frie, Bjarte Bogstad, Bjørn Einar Grøsvik, Elena Eriksen, Elvar H. Hallfredsson, Erling Kåre Stenevik, Espen Bagøien, Geir Ottersen, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren, Hannes Höffle, Ida Vee, Josefina Johansson, Lis Lindal Jørgensen, Margaret McBride, Melissa Chierici, Padmini Dalpadado, Per Arneberg, Randi Brunvær Ingvaldsen, Sylvia Frantzen, Vidar Surén Lien, Åge Sigurd Høines, Agneta Fransson, Arild Sundfjord, Cecilie von Quillfeldt, Christian Lydersen, Haakon Hop, Hallvard Strøm, Hanne Johnsen, Heli Anna Irmeli Routti, Ida Kristin Danielsen, Jon Aars, Kit M. Kovacs, Lisa Bjørnsdatter Helgason, Mikhail Itkin, Olga Pavlova, Philipp Assmy, Sebastien Descamps, Sigrid Lind, Sebastian Gerland, Gunnar Skotte, Kristine O. Stene, Øystein Leiknes, Hilde Kristin Skjerdal, Henning Jensen, Andre Frantzen Jensen, Norman Whitaker Green, Svein Håkon Lorentsen
2019

Working Group on International Deep Pelagic Ecosystem Surveys (WGIDEEPS)

Alexey Astakhov, Matthias Bernreuther, Hannes Höffle, Kristján Kristinsson, Aleksei Rolskii
ICES Scientific Reports 1:83 p. 31 pp.
2018

Report of the Workshop on the evaluation of harvest control rules for Sebastes mentella in ICES areas 1 and 2 (WKREBMSE)

Daniel Howell, Bjarte Bogstad, Hannes Höffle, Daisuke Goto
Is this your profile? Edit your profile (login)