Go to main content

Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

O

Zylla Marie Oane

Næringsstoff laboratorium
46501575

Sara Karolina Olausson

Reproduksjon og utviklingsbiologi
99647109

Kris Oldham

Stasjon Matre
46885393

Erik Olsen

Bærekraftig utvikling
93439256

Skjalg Olsen

Bygg og Anlegg
90287422

Magne Olsen

Bærekraftig utvikling
91243262

Lena Omli

Plankton
41411357

Kotaro Ono

Fiskeridynamikk
96755668

Eystein Oveland

Sjømat, ernæring og miljøtilstand
90263022