Go to main content

Employees

Here you will find an overview of employees at IMR

O

Zylla Marie Oane

Næringsstoff laboratorium
46501575

Eskil Dahl Olaussen

Smittespredning og sykdom
92623472

Kris Oldham

Stasjon Matre
46885393

Kaja Meek Olsen

Fremmed- og smittestoff
55238500

Skjalg Olsen

Stasjon Bergen
90287422

Erik Olsen

Havforskning i utviklingsland
93439256

Kotaro Ono

Fiskeridynamikk
94831765

Eystein Oveland

Sjømat, ernæring og miljøtilstand
90263022